Hyppää pääsisältöön

23.1.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Huhtasuon jalkapallohallin asemakaavan muutos hyväksytään. Lisäksi hallitus esittää liikennepalvelulakiin muutosta siten, että Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski voisivat liittyä Jyväskylän kaupunkiseudun tieliikenteen toimivalta-alueeseen.

Huhtasuon jalkapallohallin asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Huhtasuon jalkapallohallin asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Asemakaavalla mahdollistetaan kisakäyttöön soveltuvan yli 10 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen jalkapallohallin rakentaminen. Kaavan yhteydessä laaditaan yleissuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös muun liikuntapuiston alueen toimintojen sijoittuminen ja kokonaisuuden toimivuus.

Kaavassa on osoitettu tila- ja aluevaraukset laadukkaalle rakentamiselle, jonka sijoittumis- ja suunnitteluratkaisuissa on huomioitu hallin käyttäjät, alueen asukkaat ja toiminnallisuus ympärivuotisesta käytöstä kustannustehokkaaseen ylläpitoon. 

Jyväskylässä on lähes 4000 jalkapalloa harrastavaa lasta ja nuorta. Käytännössä kaupungissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa lajilla ei ole pitkän tähtäimen talviharjoittelumahdollisuuksia. Tilanteen helpottamiseksi valtuusto on hyväksynyt Huhtasuon jalkapallohallin hankesuunnitelman kokouksessaan 7.11.2022.

Tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen laajeneminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivalta-alueen laajentumisen Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan kuntien sekä Äänekosken kaupungin alueelle. Näin ollen kaupunginhallitus hakee liikennepalvelulakiin muutosta, joka mahdollistaa Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan kuntien sekä Äänekosken kaupungin siirtymisen ELY-keskuksen toimivalta-alueelta Jyväskylän kaupunkiseudun tieliikenteen toimivaltaiseen viranomaisalueeseen.

Tällä hetkellä Jyväskylän kaupunki toimii liikennepalvelulain tarkoittamana seudullisena tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella järjestäen alueelle Linkki-kaupunkiliikennettä. Keski-Suomen ELY-keskus toimii puolestaan tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena muissa Keski-Suomen kunnissa. 

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2021–2031 määritetään julkisen liikenteen kehittämistavoitteista. Kaupunkiseudun joukkoliikenteen laajentaminen koko MAL-alueelle edistäisi tehdyn selvityksen mukaan lähes kaikkia MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Suurempi toimivalta-alue mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen, koska pystytään tarkastelemaan laajempaa joukkoliikenteen hankintakokonaisuutta kerralla. Naapurikunnista tulevat linjat on mahdollista suunnitella palvelemaan myös kaupunkialueen matkustajia. Lisämatkustus kaupunkialueella pienentää seudullisten linjojen nettokustannuksia.

Kuntien välinen yhteistoimintasopimus valmistellaan kevään 2023 aikana ja siinä sovitaan kuntien velvoitteista ja oikeuksista liikenteen järjestämisessä. Yhteistoimintasopimuksella varmistetaan, että kullakin kunnalla säilyy mahdollisuus päättää oman alueensa joukkoliikenteen palvelutasosta, ja että kukin kunta vastaa oman kuntansa asukkaita palvelevan joukkoliikenteen kustannuksista.

__________________________

Lisäksi kaupunginhallitus valmistautui jo 2.4.2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin asettamalla kuusi vaalitoimikuntaa ja 30 vaalilautakuntaa sekä nimeämällä niiden kokoonpanot. Tänä iltana kokoontuvalle valtuustolle hallitus esittää, että se myöntää Juha Hjeltille eron varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä sekä valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: