Hyppää pääsisältöön

19.1.2023

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä 24.1. oleva MAL-kehityskuva on yksi kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ensimmäisen kauden 2021–2023 keskeisistä toimenpiteistä. Kyse on karttapohjaisesta suunnitelmasta, jossa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Lautakunnan käsittelyssä on myös Olavintien kaavaluonnos Palokasta.
Kuva
Kartta, jossa eri väreillä merkittyjä alueita sekä MAL-logo

MAL-kehityskuvan tavoitteet pohjautuvat MAL-sopimuksen tavoitteisiin. Kehityskuvan tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja edistäen kestävää liikkumista ja kuljetuksia Jyväskylän seudulla. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumista ohjataan kaavoituksella siten, että lisätään asukkaiden mahdollisuuksia liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.

MAL-kehityskuvakartassa on osoitettu muun muassa kaupunkiseudun keskusten verkosto sekä tiivistyviä ja täydentyviä taajamia, joihin kaupunkiseudun kasvu osoitetaan kaavoituksen keinoin. Raskasta liikennettä tuottaville ja paljon tilaa vaativille teollisuus- ja logistiikkapainotteisille työpaikka-alueille on tunnistettu sijainteja hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Kehityskuvatyössä on määritelty tärkeimmät liikenneverkon kehittämiskohteet sekä seudullinen pyöräilyn tavoiteverkko. Kehityskuvaprosessissa on tunnistettu myös seudullisen viherrakenteen muoto ja merkitys alueen vetovoimalle, asukkaiden hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle. Lähtökohtana on yhtenäisen ja kytkeytyneen viherrakenteen säilyttäminen maankäytön suunnittelussa yli kuntarajojen. MAL-kehityskuvan seurannan tueksi on määritelty seurantaindikaattoreja, jotka kytkeytyvät laajemmin myös MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Lisäksi on määritelty joukko mahdollisia kehittämistoimenpiteitä tai jatkoselvitystarpeita, joita hyödynnetään ja priorisoidaan seuraavan MAL-sopimuskauden 2024–2027 toimenpiteiden määrittelyn pohjana. 

MAL-kehityskuva on laadittu tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski), Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.  Kehityskuva etenee kunnanvaltuustojen hyväksymiskäsittelyihin alkuvuodesta 2023.

Lisätietoa MAL-kehityskuvasta 

Kuva
Havainnekuvassa valkoisia rakennuksia ja puita. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy

Palokan keskustaan uutta asumista ja liiketilaa

Palokan keskusta jatkaa uudistumistaan: torin kupeeseen Olavintielle on suunnitteilla uutta asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Nykyisen liikerakennuksen paikalle on kaavaluonnoksessa esitetty kolmea kerrostaloa, jotka olisivat neljästä seitsemään kerroksisia. Uudisrakentamisella halutaan tarjota asumisen mahdollisuuksia erilaisille perheille Palokan keskustasta. Huoneistojen pinta-ala tulee olla vähintään 45 neliömetriä. Tontille voidaan sijoittaa myös senioriasumista ja tehostettua palveluasumista. Kaava mahdollistaa liike- ja toimistorakentamista ja vähintään yksi liiketila tulee toteuttaa torialueen viereen.

Luonnosvaiheen suunnitteluratkaisussa korkein rakentaminen sijoittuu Ritopohjantien ja Olavintien kiertoliittymän lähelle ja matalampi rakentaminen jalankulku- ja pyöräilyväylän viereen. Alueen läpi kulkeva jalankulku– ja pyöräilyväylä mahdollistaa turvallisen liikkumisen Ritopohjantien ja Olavintien risteysalueen suunnalta torille ja siitä eteenpäin. Suunnittelussa huomioidaan viereinen tori ja puistoalue sekä selkeytetään liikkumisympäristöä.

Kaavan tavoitteet pohjautuvat Palokan keskustan kehittämissuunnitelmaan. Alueelle laaditaan liikenneselvitys ja yleissuunnitelma, joka toimii apuna kaavan jatkosuunnittelussa. Rakennusoikeutta kaavaluonnoksessa on yhteensä 6600 kerrosalaneliömetriä. Kaavan toteutuessa asukkaita alueella olisi noin 130–150 henkilöä, asumisen määrästä ja asumismuodosta riippuen.

Lue lisää kaavan verkkosivuilta

Lisätiedot