Hyppää pääsisältöön

16.1.2023

Kuva
Hiekkatie vehreässä maastossa. Kuva Kirsi Hänninen-Valjakka
Yksityistieavustusten hakuaika on alkanut tammikuun 1. päivänä ja päättyy maaliskuun 31. päivänä klo 16. Tiekunta voi hakea avustusta yhden kerran kalenterivuoden aikana.

Kaupungin myöntämä avustus on tarkoitettu yksityistien kunnossapitotehtäviin: kesä- ja talvihoitoon sekä erilaisiin kunnostustöihin, kuten sorastukseen ja ojien ja rumpujen kuivatukseen.  

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voivat tuoda paperisen hakemuksen liitteineen kaupunkirakenteen neuvonnasta (ent. Palvelupiste Hannikainen). Osoite: Hannikaisenkatu 17. Avoinna ma-pe klo 8-16, kesä-elokuu ma-pe klo 8-15. Tarvittaessa paperisia hakemuksia saa neuvonnasta. 

Hakemukseen vaadittavat liitteet:  

  • Maanmittauslaitoksen käyttöoikeusyksikköote  
  • Maanmittauslaitoksen karttatuloste  
  • Digiroad-tosite 

Aiemmin hankitut liitteet käyvät hakemukseen, jos yksityistiessä ei ole tapahtunut muutoksia (esim. tien pituus).

Yksityistie on avustuskelpoinen, kun myöntämisperusteet täyttyvät 

Avustuksen myöntämiselle on ehtoja. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu, ja hakemus liitteineen tulee jättää määräajassa. Tien on oltava vähintään 100 metriä Jyväskylän kaupungin alueella, ja sen varressa tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö.  

Lisäksi tiekunnan tulee huolehtia yksityistielain vaatimista velvoitteista. Ajantasaiset tiedot pitää päivittää yksityistierekisteriin, liikenteenohjauslaitteet tulee ilmoittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään ja tietä ei saa sulkea tai sen käyttöä estää ilman kaupungin myöntämää lupaa. 

Avustussumma määräytyy tieluokan perusteella 

Tiekunnan avustuksen määrittämiseksi tiet luokitellaan asutuksen, liikenteen ja tien merkittävyyden perusteella. Liikenteellisesti merkittävät yksityistiet, joilla on runsaasti ulkopuolista läpikulkuliikennettä, luokitellaan luokkaan 1. Pääasiallisesti osakkaiden liikennettä palvelevat tiet luokkaan 2.
Luokille määritetään avustussumma kilometriä kohti talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Vuoden 2022 alusta alkaen avustussumma kilometriä kohti luokittain:

1. luokka 800 €/km
2. luokka 415 €/km 

Pienin maksettava avustussumma on 140 euroa, vaikka tiekunnan laskennallinen avustussumma jäisi sen alle. Jos tiekuntaan kuuluu useita teitä, avustus muodostuu kaikkien tiekuntaan kuuluvien teiden luokittelun summana, ja avustus myönnetään tiekunnalle. 

Kaupungin omistamien yksityistievalaistusten ylläpitokulut vähennetään niiden tiekuntien vuosittaisista yksityistieavustuksista, joilla tievalaistusta on. Valaistuskustannukset lasketaan valaisinpisteiden lukumäärän ja käyttötuntien perusteella. 

Hakuohjeet

Yksityistieavustuksen hakeminen

Yhteystiedot

Katumestari, p. 046 92 18 158 yksityistiet[at]jyvaskyla.fi


Kaupunkirakenteen neuvonta, 014 569 5000, kaupunkirakenne[at]jyvaskyla.fi