Hyppää pääsisältöön

17.11.2022

Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.11.2022 klo 15.00. Lautakunta saa tuolloin päätettäväkseen muun muassa kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelman.
Kuva
Neljä oppilasta pihaleikeissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lautakunnalle esitellään myös vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. 

Kehittämisohjelmasta vuosien 2023–2025 tavoitteet ja toimenpiteet  

Jyväskylän kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelmalla edistetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen yhteisen tulevaisuuden rakentumista. Kehittämisohjelmasta muodostuu toimenpideohjelma, joka ohjaa kasvun ja oppimisen palvelujen arkea.   

Vuosien 2023–2025 kehittämisen teemoiksi esitetään  

  • Vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys 
  • Toimintaympäristön rakenteet ja prosessit  
  • Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset  
  • Tiedolla johtaminen ja laadun arviointi  

Jokainen teema määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet yksikkö-, palvelualue ja palvelun järjestäjätasolle. Toimenpiteiden edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti osana muuta palvelun kehittämistä ja vuosittaisen talousarvion laadinnan rinnalla.   

Kehittämisohjelman valmisteluun ovat päässeet osallistumaan lapset ja nuoret, huoltajat, työntekijät, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit.  

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 24.11.2022. 

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987