Hyppää pääsisältöön

10.11.2022

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää 2 miljoonan euron lisämäärärahaa sivistyspalveluihin ja 200 000 euron lisämäärärahaa konsernihallintoon. Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin hallitus päätti äänestysten jälkeen esittää 300 000 euron lisäystä. Lisämenot katetaan mm. sote-kiinteistöjen myynnin korkotuotoilla

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti esittää 2 miljoonan euron lisäystä sivistyspalveluihin. Lisärahoitus kohdennetaan kasvun ja oppimisen palveluihin. Varhaiskasvatuksen osalta talousarvioon lisättiin kirjaus 1.3.2023 voimaan tulevasta lakisääteisestä maksualennuksesta. Hallitus linjasi, että muutoksen vaikutukset tulevan vuoden käyttötalouteen arvioidaan ja käsitellään osana kevään 2023 talousarviomuutoksia.

Konsernihallintoon päätettiin esittää kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti 200 000 euron lisämäärärahaa. Määräraha kohdentuu sotainvalidien asumiskustannuksiin Sotainvalidien Sairaskodin toiminnan päättyessä (50 000 euroa) sekä tulevien suurtapahtumien valmisteluihin (150 000 euroa).

Kaupunginjohtajan muutetun pohjaesityksen mukaisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluihin esitetään 300 000 euron lisäystä. Määrärahalisäyksestä äänestettiin kaksi kertaa. Janne Luoma-aho esitti ja Kaisa Garedewin kannattamana, että kulttuurimenoja leikataan ja tuloja lisätään yhteensä 1,9 miljoonaa eurolla. Esitys hävisi kuitenkin kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 11-2. Meri Lumela esitti Arto Lampilan ja Irma Hirsjärven kannattamana, että kulttuuri- ja liikuntapalveluihin lisätään kaupunginjohtajan muutettuun päätösesitykseen nähden (300 000 euroa) 200 000 euroa. Esitys hävisi kuitenkin kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 5-8. 

Kaupunginjohtaja esitti muutetussa päätösesityksessään, että lisämenot katetaan muun muassa sote-kiinteistöjen viivästetyn kauppahinnan korkotuotoilla (1,2 miljoonaa euroa) sekä nostamalla Alvan osinkovaadetta miljoonalla eurolla. Hallitus päätti olla jatkamatta henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetuutta. Päätös syntyi Kati-Erika Timperin (Kok.) esittämänä ja Kaisa Garedewin (PS) kannattamana äänin 7-6. Päätös pienensi kaupungin kustannuksia 520 000 eurolla. 

Kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esitys kasvattaa kaupungin ensi vuoden talousarvion ylijäämää 2,5 miljoonaan euroon, kun kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä ylijäämä oli noin 2,2 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen tehtiin lisäksi useita tekstitarkennuksia. Hallitus lisäsi muun muassa kirjauksen siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskitettyihin tehtäviin kohdennetaan kaupungin sisäisin järjestelyin yksi lisähenkilötyövuosi. 

Osasta tekstilisäyksiä myös äänestettiin. Janne Luoma-aho (PS) esitti lisäksi Kaisa Garedewin (PS) kannattamana talousarviokirjaan kolmea tekstilisäystä:
1.    Kaupungin ilmastopoliittiset toimet arvioidaan niistä aiheutuvien kustannusten alentamiseksi vähintään 5 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä. 
2.    Kaupungin henkilöstörakenne ja -määrä selvitetään ja mitoitetaan siten, että henkilöstökustannukset alenevat vähintään 5 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä ja 
3.    Kaupungin kulttuurilaitosten asiakasmaksujen/pääsylippujen hintoja korotetaan 1.1.2023 alkaen 10 prosentilla.  

Kaisa Garedew puolestaan esitti Janne-Luoma-ahon kannattamana, että 
1.    Kaupungin järjestöille kohdentamia avustusmäärärahoja alennetaan keskimäärin vähintään 5 prosentilla 1.1.2023 alkaen ja 
2.    Selvitetään, onko kaupungin omistuksessa kiinteistöjä ja osakkeita, joiden omistamiselle kaupungilla ei ole toiminnallisia ja taloudellisia perusteita ja varaudutaan niiden myyntiin otollisen ajankohdan koittaessa. 

Molemmat esityksen hävisivät äänestyksissä kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 2-11.
 
Lopullisen talousarvion hyväksyy Jyväskylän kaupunginvaltuusto 

Kaupunginhallituksen pohjaesitys etenee seuraavaksi kaupunginvaltuustoon, joka tekee lopulliset päätökset talousarviosta 28.11.2022 olevassa kokouksessaan.

Kun talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, lautakunnat ja johtokunnat tekevät lopulliset määrärahakohdennukset oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmissa viimeistään joulukuun aikana.

Talousarviokokouksessa käsiteltiin myös Sirkku Ingervon (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kesätyösetelistä 9. luokkalaisille

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan vastauksen Sirkku Ingervon (Vas.) ja 41 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen koskien 250 euron kesätyösetelin mahdollistamisesta kaikille kaupungin 9. luokkalaisille.  Vastauksessa todetaan, että nuorten kesätyöllistämiseen on talousarviossa varattu 200 000 euroa, ja tästä 90 000 euroa kesätyöseteleihin ja koulunsa päättävien kesätyöpaikkoihin kaupungilla. Määräraha mahdollistaa 200 kesätyösetelin myöntämisen ja 100 nuoren kesätyön kaupungilla. 

Jos seteliä olisi laajennettu aloitteessa esitetyllä tavalla, setelin kustannukset olisivat noin 285 000 euroa. Lisämäärärahaa ei hallituksen esityksessä seteleiden laajentamiseen esitetty. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
kaupunginhallituksen jäsen Tony Melville, p. 050 2464
kaupunginhallituksen jäsen Janne Luoma-aho, p. 050 336 7531
kaupunginhallituksen jäsen Irma Hirsjärvi, p. 050 591 5461
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Marika Visakorpi-Kemppainen, p. 044 273 0767
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501 
 

Asiasanat: