Hyppää pääsisältöön

28.10.2022

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Kari Lehtinen
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 3.11. kokouksessaan kahta aluehallintovirastolle tehtävää selvitystä. Ne koskevat hoitotakuun määräaikojen ylittymistä hoitoon pääsyssä. Lisäksi esillä on sosiaalipalveluiden tuottaminen Toivakan kunnalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) puheterapiaa koskevan valvontapäätöksen mukaan hoitoon pääsy kolmen kuukauden enimmäisajassa hoitotarpeen arvioinnista lukien tuli toteuttaa tarvittavin toimenpitein 31.8.2022 mennessä.

Jyväskylän kaupunki antoi 19.8.2022 selvityksen tilanteesta, jonka perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi, että kyseessä on terveydenhuoltolain 51. pykälän mukainen laiminlyönti. Tämän jälkeen aluehallintovirasto on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta kirjallista selvitystä ja selitystä 7.11.2022 mennessä.

Omaa ja ostopalvelua, etäterapiaa ja aikamuistutuksia

Vastauksesta AVI:n selvityspyyntöön käy ilmi, että elokuussa 2022 keskimääräinen puheterapian jonotusaika oli 82 päivää ja syyskuussa 77 päivää. Tällä hetkellä yli kolme kuukautta jonottaneita asiakkaita on yhdeksän.

Kaupunki on pyrkinyt rekrytoimaan lisää puheterapeutteja ja käyttämään ostopalveluita tilanteen ratkaisemiseksi. Soveltuvin osin on hyödynnetty myös etäterapiaa. Palveluiden käyttöä tehostetaan ajanvarauksen tekstiviestimuistutuksella, jotta käyttämättä ja peruuttamatta jäävien aikojen määrää saataisiin minimiin. Peruuttamattomia poisjääntejä kertyi yhdeksässä kuukaudessa tänä vuonna yhteensä 405.

Tavoitteena on eri toimenpiteitä yhdistelemällä saada jonotilanne vuoden loppuun mennessä sellaiseksi, että kaikkien puheterapiaa tarvitsevien hoitotakuu täyttyy.

Hammaslääkärille pääsyä nopeutetaan ostopalvelua lisäämällä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI) on käsittelyssä myös suun terveydenhuollon valvonta-asia hoitotakuun toteutumisesta Jyväskylässä. Aluehallintovirasto arvioi maaliskuussa annetun selvityksen perusteella, että kyseessä voi olla laiminlyönti terveydenhuoltolain 4. pykälän mukaisissa toimissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.11. kokouksessa annetaan kuulemista koskeva selvitys AVI:lle. Selvityksen mukaan kiireettömään hammaslääkärin hoitoon joutuu jonottamaan tällä hetkellä keskimäärin 179 vuorokautta. Vaihteluväli on 90–320 vuorokautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita on nyt 1494 potilasta.

Osalle jonottajista on tarjottu aikaisempaa hoitoaikaa ostopalvelun kautta tai kaupungin toisesta palvelupisteestä. Kaikki heistä eivät ole halunneet vaihtaa hoitopaikkaa, vaan he ovat jääneet jonottamaan ruuhkaisempaan hoitolaan.

Väestön kasvaessa ja Kela-korvausten pienentyessä hoidon kysyntä terveyskeskuksessa on kasvanut. Kysyntään on pyritty vastaamaan tehostamalla toimintaa ja lisäämällä ostopalvelua.

Vuodelle 2022 talousarvioon lisättiin 440 000 euroa lisähenkilöstön palkkaamiseen, mutta henkilöitä ei voida palkata, koska vapaita hammashoitohuoneita ei ole. Ilta- ja viikonloppuostopalveluun ostetaan kaikki saatavilla olevat vuorot. Tämän vuoksi kilpailutettiin ja käynnistettiin uusi ostopalvelutoiminta paikallisilta yksityisvastaanotoilta syyskuussa 2022.

Toivakalle kahden kuukauden sosiaalipalvelut

Toivakan kunnan aloitteesta on selvitetty Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuutta tuottaa toivakkalaisille marras- ja joulukuussa 2022 tiettyjä sosiaalipalveluita. Sopimukseen kuuluisivat varhaisen tuen palvelut, lastensuojelun avohuolto ja lastensuojelun sijaishuolto.

Toivakan kunnan kysymät palvelut ovat hyvinvointialueelle siirtymisajankohdan läheisyyden ja asiakasmäärien perusteella toteutettavissa Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden ja perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden palvelualueilla.

Kokousmateriaalit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/sosiaali-ja-terveyslautakunta. Pdf-muotoiset materiaalit julkaistaan 28.10.2022.

Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta