Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta valitsi tänään pelastusjohtajan virkaan 1.7.2020 alkaen hallintotieteen maisteri, insinööri (AMK) Ville Mensalan. Pelastusjohtaja johtaa Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta ja vastaa sen taloudesta ja kehittämisestä maakunnallisena toimijana. Mensala siirtyy pelastusjohtajan tehtävään Helsingin pelastuslaitoksen esikuntapäällikön tehtävästä.

Virka tuli avoimeksi nykyisen pelastusjohtaja Simo Tarvaisen siirtyessä eläkkeelle. Virka julistettiin ensimmäisen kerran haettavaksi 10.9.2019. Virkaa haki 12 hakijaa, joista 11 täytti kelpoisuusehdon. Haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Johtokunta julisti viran uudelleen haettavaksi 30.10.2019 alkaen. Hakijoita oli yhteensä 11, joista 10 täytti koulutuksellisen kelpoisuusehdon.

Lisätietoja
Pelastuslaitos-liikelaitoksen puheenjohtaja Tony Melville, p. 0502464