”Aapeli” talvimyrsky aloitti Keski-Suomen pelastuslaitoksen 16. toimintavuoden ripeästi. Tammikuun 2. päivänä oli pakkasta 20 astetta, tuuli 20 m/s ja satoi 20 cm lunta. Myrskyn, pakkasen ja tykkylumen yhteisvaikutuksen seurauksena syntyi olosuhteet, joka aiheutti pelastuslaitokselle kahden vuorokauden aikana 84 tehtävää.

Huhtikuussa oli sekä lunta että erittäin kuivaa. Huhtikuun 8.-10 päivä tykkylumi aiheutti kolmen vuorokauden aikana 100 pelastustoimen tehtävää, joista vahingontorjuntaa oli 47 ja liikenneonnettomuuksia peräti 24 kpl. Huhtikuun lopun erityisen lämmin ja kuiva säätila loi otolliset olosuhteet maastopaloille, joita kirjattiin vajaan kahden viikon aikana 27 kpl. Vahingontorjuntatehtäviä oli alkuvuonna peräti 225, mutta muut onnettomuustyypit pysyivät suunnilleen edellisten vuosien tasolla.

Vauhdikkaasta alkuvuodesta huolimatta vuosi oli tehtävämäärältään keskiverto ja pelastustoiminnan tehtävät ja varsinkin niistä aiheutuvat vahingot laskivat edellisvuodesta. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanotti 5 419 kpl (5 686 kpl vuonna 2018) kiireellistä ja kiireetöntä pelastustoimen tehtävää, joten tehtäviä oli 267 tehtävää vähemmän kuin vuonna 2018. Tehtävämäärän laskua tapahtui erityisesti ensivastetehtävissä (-181). Myös tulipalot vähenivät. (-111). Huolimatta lämpimästä ja kauniista kesästä maastopaloja oli edellisvuotta vähemmän ja metsääkin paloi vain 31 ha. Positiivista oli rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen vahinkojen selvä pudotus, sillä niissä kirjattiin ”vain” 4,6, milj. euron vahingot (vuonna 2018 vahingot n. 13,4 milj. euroa). Palokuolemia oli kertomusvuonna kolme.

Pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet lisääntyvät vuosi vuodelta. Liikenneonnettomuuksia kirjattiin ensimmäisen kerran aluelaitoksen aikana 1000 kpl (955). Viime vuosien haasteelliset keliolosuhteet ovat osaltaan vaikuttaneet valitettavaan onnettomuuskehitykseen.

Ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli maltillisesti 813 tehtävää. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, arvioimaan potilaan tilaa ja antamaan raportin tilanteesta ensihoitoyksikölle. Toisaalta ensihoidolle suoritettavat avunantotehtävät (kantoapu, kiireellinen ovenavaus) ovat lisääntyneet. Keski-Suomen pelastuslaitoksen varsinaiset ensihoitotehtävät ovat lisääntyneet tasaisesti vuosittain valtakunnallisen trendin mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun ambulanssit hälytettiin kertomusvuoden aikana 32 119 (29 867) kertaa ensihoitotehtävälle. Tehtävien nousua selittää osaltaan vuoden 2019 alussa käyttöön otetut uudet ensihoitoyksiköt Laukaassa ja Karstulassa

Yhteistoimintatehtäviä naapuripelastusalueille oli kaksinkertainen määrä normaalivuoteen verrattuna. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ympärillään seitsemän pelastustoimen aluetta, joita avustimme 148 kertaa ja vastaavasti saimme multa apua 165 kertaa.

Ladattava pdf-tiedosto tiedotteesta ja tarkemmat luvut toiminnasta

Lisätietoja Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoimen tehtävistä vuodelta 2019 antaa
pelastuspäällikkö Risto Helminen (050 373 3200) ja ensihoitotehtävistä ensihoitopäällikkö
Ville Salokangas (040 832 1510)

Turvallista vuotta 2020

Risto Helminen
pelastuspäällikkö
Keski-Suomen pelastuslaitos
Salontaipaleentie 6
40500 JYVÄSKYLÄ
puh: 050- 373 3200
risto.helminen@jkl.fi