Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontatoimenpiteet ovat yksi pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus.

Pelastuslaitoksen tulee riskien arviointiin perustuen suunnitella ja määritellä etukäteen valvottavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet. Alueella käytössä oleva ja hyväksytty valvontasuunnitelma on julkinen.

 

Pientalojen omavalvonta Keski-Suomessa vuonna 2019

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten pääasiallisena valvontamuotona palotarkastusten rinnalla tullaan Keski-Suomessa käyttämään omavalvontalomaketta. Omavalvontalomake vastauskuorineen ja pientalon paloturvallisuusoppaineen lähetetään massapostituksena vuonna 2019 Keski-Suomessa tarkastusvuorossa oleville asuinalueille. Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta voidaan kohdentaa toimenpiteitä, esimerkiksi palotarkastuksia tai tiettyyn aihepiiriin liittyvää turvallisuusviestintää.

Alueet, joihin omavalvonta kohdentuu, esitetään tarkemmin kartalla paloasemaryhmittäin valvontasuunnitelman liitteessä 2.

 

Rivi-, ketju- ja luhtitalojen tai muiden kerrostalojen omavalvonta Jyväskylässä vuonna 2019

Jyväskylässä toteutetaan omavalvonnan ulottamista myös rivi- ja kerrostaloasuntoihin seuraavilla postinumeroalueilla: 40420, 40500 ja 40520. Nämä pelastussuunnitelmavelvolliset kohteet on tarkemmin kuvattu valvontasuunnitelman liitteessä 2.

Lähetä pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset:
kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi