Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäasianministeriön asetuksen (406/2011) 3 §:n mukaisesti laatinut yhdessä alla lueteltujen laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten kanssa ulkoiset pelastussuunnitelmat mahdollisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamista tukeva asiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokas sammutus- ja pelastustoiminta. Suunnitelmat perustuvat toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin. Ulkoisia pelastussuunnitelmia päivitetään määräajoin ja kohteiden tietoja päivitetään sen mukaisesti.

Näillä sivuilla on ladattavissa myös kohteiden turvallisuustiedotteet. Turvallisuustiedotteessa on esitelty mm. toimintaohjeet lähialueen asukkaille suuronnettomuuksien varalle. Toiminnanharjoittajat vastaavat kohteiden turvallisuustiedotteiden laadinnasta ja jakelusta.

Ulkoisten pelastussuunnitelmien julkiset osat ovat nähtävillä ko. paikkakunnan paloasemalla.

Keuruu, Puolustusvoimien Keuruun toimipiste ja varasto

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2015 yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman II Logistiikkarykmentin Keuruun varastolle mahdollisen onnettomuuden varalta.

Pelastussuunnitelman luonnos oli nähtävillä kuulemistilaisuuden yhteydessä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Keuruun paloaseman luentosalissa 17.12.2015 kello 18-20 osoitteessa Tervantie 13, 42700 Keuruu.

Lisätietoja antaa aluepalomestari Mika Huuskola, puhelin 0400 688 812.

Turvallisuustiedote on jaettu Keuruun Kalettoman alueen asukkaille.

Keuruu, NRC Group Finland Oy (ent. VR Track Oy)

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2018 yhdessä NRC Group Finland Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Haapamäen kyllästämölle mahdollisen onnettomuuden varalta. Kyllästämö sijaitsee osoitteessa Kaitajoentie 50.

Pelastussuunnitelman luonnos (osa A) oli nähtävillä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Keuruun paloasemalla 24.9-25.9.2018 kuulemistilaisuuden yhteydessä osoitteessa Tervantie 13, 42700 Keuruu. Kuulutus väestön kuulemisesta julkaistiin 10.9.2018 Suur-Keuruu lehdessä ja Keuruun kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin jättämään 24.10.2018 mennessä.

Lisätietoja: aluepalomestari Mika Huuskola, puhelin 0400 688 812.

Turvallisuustiedote tullaan jakamaan Haapamäellä kyllästämön vaikutusalueella oleville asukkaille.

Laukaa, Vihtavuori

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2015 yhdessä Nammo Vihtavuori Oy:n, Nammo Lapua Oy:n, sekä Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehtaiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Vihtavuoren tehdasalueelle mahdollisen onnettomuuden varalta. Vihtavuoren tehtaat sijaitsevat osoitteessa Ruutitehtaantie 80.

Pelastussuunnitelman luonnos oli nähtävillä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Laukaan paloasemalla 18.5.-1.6.2015. Suunnitelman kuulemistilaisuus pidettiin Laukaan paloasemalla 26.5.2015 klo 18.00 osoitteessa: Kantolantie 10, 41340 LAUKAA.

Lisätietoja antaa: aluepalomestari Tapio Viitanen p. 040 593 4293

2019 päivitetty turvallisuustiedote Vihtavuoren lähialueen asukkaille on jaettu 5/2019 yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Oppaassa on VN:n asetuksen 685/2015 mukaiset ja väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot.

Toivakka, Puolustusvoimien Toivakan varasto

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2015 yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman 1 Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varastolle mahdollisen onnettomuuden varalta.

Pelastussuunnitelmat olivat nähtävillä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Toivakan paloaseman luentosalissa 11.5.2015 klo 18.00–20.00 osoitteessa Toivakantie 49. 41660 TOIVAKKA.

Turvallisuustiedote on jaettu Toivakassa kotitalouksille, joiden on riskiarvion mukaan arvioitu olevan vaara-alueella mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. Turvallisuustiedotetta on saatavissa 1. Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varaston toimistolta.

Toivakan varaston toimisto sijaitsee Toivakka-Kangasniemi tien (tie 4421) pohjoispuolella. Sotilasräjähteisiin liittyvässä onnettomuustilanteessa vaaran vaikutukset saattavat ulottua laajemmalle kuin varaston käytössä ja hallinnassa oleva alue ulottuu.

Turvallisuustiedotetta on päivitetty vuonna 2017.

Äänekoski, Nouryon

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2009 yhdessä ent. CP Kelco Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Nouryon:in tuotantolaitokseen mahdollisen onnettomuuden varalta. CP Kelco sijaitsee Äänekoskella, osoitteessa Kuhnamontie 2D

Äänekoski, Metsä Fibre Biotuotetehdas

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut vuonna 2018 yhdessä Metsä Fibre Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Äänekosken biotuotetehtaalle mahdollisen onnettomuuden varalta. Biotuotetehdas sijaitsee Äänekoskella, osoitteessa Sarvelantie 1.

Ulkoisen pelastussuunnitelman LUONNOS osa A asetettiin julkisesti nähtäväksi 27.3.2018. Ulkoinen pelastussuunnitelma ja sen julkiset liitteet olivat nähtävillä sähköisesti näillä sivuilla.

Kuulutus väestön kuulemisesta julkaistiin 27.3.2018 Sisä-Suomen Lehdessä, Äänekosken kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen asema 20 ilmoitustaululla 27.3.2018 - 26.4.2018. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin jättämään 26.4.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa paloinsinööri Panu Nurmivaara p. 044 4596 633

Äänekoski

CP Kelco Oy (kemianteollisuus, CMC), Metsä Board (kartonki), Metsä Fibre (biotuotetehdas), Metsä Wood (viilutehdas), Specialty Minerals Nordic Oy Ab (PCC) ja AGA (happilaitos) ovat laatineet yhdessä turvallisuustiedotteen Äänekosken asukkaille.

2019 päivitetty turvallisuustiedote Äänekosken asukkaille jaetaan kaikkiin kotitalouksiin 4/2019 yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Oppaassa on VN:n asetuksen 685/2015 mukaiset ja väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot.

Muut turvallisuustiedotteet

Myös muut kuin turvallisuusselvitysvelvolliset tuotantolaitokset ovat toimittaneet turvallisuustiedotteensa pelastuslaitokselle. Alla linkit toiminnanharjoittajien tiedotteisiin.

Jämsä, UPM Jämsänkosken tehdas: