Turvallisuussuunnitelma

Turvallinen Keski-Suomi 2015 – 2018 -raportissa luodaan katsaus maakunnan vuoden 2014 turvallisuustilanteeseen ja kuvataan toimenpiteet, joilla turvallisuutta voidaan parantaa.

Tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Turvallisuustilanteen muutoksia seurataan valittujen mittareiden avulla. Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2015 – 2018 on syntynyt Keski-Suomen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän ja seudullisten työryhmien yhteistyönä. Ohjausryhmään kuuluvat Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat, poliisipäällikkö ja pelastusjohtaja sekä Keski-Suomen liiton, SPR:n, Liikenneturvan, Keski-Suomen pelastusalan liiton, Kriisikeskus Mobilen, Aluehallintoviraston ja ELY -keskuksen edustajat.