Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Turvallinen Keski-Suomi 2021-2023 -raportti on maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää eri toimijoiden (kunnat, viranomaiset ja järjestöt) turvallisuustyötä.

Maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa keskitytään valtakunnallisten pääteemojen (nuorten rikollisuuden vähentäminen, ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy ja julkisten tilojen turvallisuus) sekä alueellisesti nousseeseen teemaan (oppilaitosturvallisuus). Teemat sisältävät konkreettisia toimenpiteitä turvallisuustyöhön liittyen ja useat Keski-Suomen kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman käyttöön osana turvallisuustyötään.

Turvallisuustyön mittareita seurataan erinäisten tilastojen valossa. Työn seurantaa toteutetaan maakunnallisen KSTURVA -organisaation ja neljään seutuun (pohjoinen, itäinen, eteläinen ja läntinen) jaetun Keski-Suomen osalta.