Hyppää pääsisältöön
Kuva
Stetoskooppi, lääkelaukku ja purkki

Tälle sivulle on koottu tietoa terveystarkastuksista.

  • Kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset
  • Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
  • Pakolaisten terveystarkastukset
  • Perhehoitajien terveystarkastukset
  • Työttömien terveystarkastukset

Kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastus

Kutsunnanalaiset saavat sotilaspiiristä kirjeen, jossa ohjataan varaamaan aikaa ennen syksyn kutsuntatilaisuutta tapahtuvaan terveystarkastukseen. Opiskelijoiden tulee varata aika oman oppilaitoksen opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalta. Kutsunnanalaiset, jotka eivät opiskele tai opiskelevat toisella paikkakunnalla varaavat itse ajan sairaanhoitajan vastaanotolle oman asuinalueensa terveysasemalta. Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat käyvät tarkastuksessa oman kotipaikkakuntansa terveysasemalla.

Tarkastus sisältää käynnin terveyden-/sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Hoitajan vastaanotolla keskustellaan elämäntilanteesta, elintavoista ja tehdään muutamia perustutkimuksia (pituus, paino, verenpaine, näkö, värinäkö). Lääkärin vastaanotolla keskustellaan tutkittavan terveydentilan kannalta tärkeistä asioista ja tämän perusteella lääkäri antaa palveluskelpoisuussuosituksen.

Tarkastusta varten Puolustusvoimilta saadussa ohjeistuksessa olevia aikamääriä tulee noudattaa. Kutsuntaikäisten terveystarkastukset pyritään pääosin tekemään toukokuun loppuun mennessä. Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollosta/omalta terveysasemalta kannattaa tehdä hyvissä ajoin ruuhkien ja jonotilanteen välttämiseksi. Käynti hoitajan ja lääkärin vastaanotolla on maksuton.

Omaishoitajien terveystarkastukset (Laki omaishoidon tuesta 3 a § (29.6.2016/511)

Omaishoitajan on mahdollista päästä hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Omaishoidon palveluohjaaja tiedottaa hyvinvointi- ja terveystarkastusmahdollisuudesta kirjeitse jokaiselle omaishoitajalle.

Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen kuuluu ennen vastaanottoa täytettävä esitietolomake, verikokeet ja 4 vuorokauden verenpaineen kotiseurantalomake.

Sairaanhoitajan vastaanotolla on omaishoitajan työn tukemisen lisäksi tarkoitus tunnistaa kansansairauksia ja elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn. Vastaanotolla tapahtuu myös havaittujen sairauksien hoidon aloitus ja saat palveluohjausta sinulle tarkoituksenmukaisista palveluista.

Aika varataan oman asuinalueen terveysasemalta. Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla on maksuton. Ohjautuessasi muiden palveluiden piiriin, peritään niiden käytöstä voimassa olevat asiakasmaksut.

Pakolaisten ja turvapaikan saaneiden terveystarkastukset

Terveysasemilla suoritetaan kiintiöpakolaisille ja turvapaikan saaneille suunnattuja terveystarkastuksia, joiden tarkoitus on kartoittaa terveysongelmia, aloittaa havaittujen sairauksien hoito ja antaa palveluohjausta terveyspalveluiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyen.

Terveystarkastukseen kuuluu verikokeiden, ulostenäytteen ja keuhkojen röntgenkuvan lisäksi esitäytettävä terveydentilan perustietolomake. Terveystarkastusta varten asioidaan sekä sairaanhoitajan että lääkärin vastaanotolla.

Sairaanhoitajan vastaanotolla esitellään terveydenhuoltopalveluja ja keskustellen käydään läpi henkilön sosiaalista taustaa, oleskelualueita ja olosuhteita ennen muuttoa, ammattia, luku- ja kirjoitustaitoa, altistuksia mahdollisille tarttuville taudeille ja rokotusten tarvetta.
Lääkärin vastaanotolla keskustellaan tutkittavan terveydentilan kannalta tärkeistä asioista ja kartoitetaan mahdollisten pitkäaikaissairauksien hoitoa.

Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla on maksuton, lääkärin vastaanotolla käynnistä peritään normaali asiakasmaksu.

Perhehoitajien terveystarkastukset (Perhehoitolaki 10§ 6a ja 15a§)

Perhehoitajien on mahdollista hakeutua terveystarkastukseen omalle terveysasemalle silloin, kun arvelee terveydellisten seikkojen olevan työssä jaksamisen esteenä tai oma terveydentila muutoin askarruttaa.

Sairaanhoitajan tekemään terveystarkastukseen kuuluu verikokeiden lisäksi ennen vastaanottoa täytettävä esitietolomake. Esitietolomakkeen avulla vastaanotolla pureudutaan mieltä askarruttaviin asioihin ja autetaan ennaltaehkäisemään terveysriskejä. Vastaanotolla tapahtuu myös havaittujen sairauksien hoidon aloitus ja saat palveluohjausta sinulle tarkoituksenmukaisista palveluista.

Aika varataan oman asuinalueen terveysasemalta. Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla on maksuton. Ohjautuessasi muiden palveluiden piiriin, peritään niiden käytöstä voimassa olevat asiakasmaksut.

Työttömien terveystarkastukset (Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 13§)

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollista hakeutua terveystarkastukseen omalle terveysasemalle silloin, kun arvelee terveydellisten seikkojen olevan työllistymisen tai uudelleenkouluttautumisen esteenä tai oma terveydentila muutoin askarruttaa.

Työttömän terveystarkastus alkaa yhteydenotolla omaan terveysasemaan. Yhteydenotossa saat ohjeet siitä kuinka terveystarkastuksesi etenee. Toimintatapamme uudistuu syksyllä 2020 ja otamme sähköisesti täytettävän Omaolon terveystarkastuksen osaksi työttömän terveystarkastusta. 

Terveystarkastus antaa tietoa tämänhetkisestä terveydentilasta. Terveystarkastuksessa pureudutaan mieltä askarruttaviin asioihin ja autetaan ennaltaehkäisemään terveysriskejä. Tarvittaessa myös havaittujen sairauksien hoito aloitetaan ja saat palveluohjausta sinulle tarkoituksenmukaisista palveluista. Terveystarkastukseen kuuluu verikokeita, joiden laajuus arvioidaan täyttämäsi sähköisen kyselyn jälkeen. Tee terveystarkastus 

Asiointi sairaanhoitajan kanssa, sähköisesti, puhelimitse tai vastaanotolla, on maksuton. Jos ohjaudut hoitajan vastaanotolta lääkärikäynnille, on ensimmäinen lääkärikäynti maksuton. Ohjautuessasi muiden palveluiden piiriin, peritään niiden käytöstä voimassa olevat asiakasmaksut.