Hyppää pääsisältöön

Yhteystiedot SAS-työryhmään

Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä
p. 014 266 3639, p. 014 266 7384 tai p. 014 266 3955

Ulkopaikkakuntalaiset hakijat
p. 014 266 3955

Hakemuslomake asumiseen

Arviointi ikääntyvän asumispalveluiden tarpeesta

Asumispalveluihin hakeutuminen käynnistyy säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osalta ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen. 

Omaishoidontuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan.

OIVA-keskukseen otetaan yhteyttä, jos ei ole vielä ikääntyneiden palvelujen asiakas, puh. 014 266 1801.

Ikääntyvän palvelutarve kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa.

Ikääntyneiden palveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasumiseen, sekä tekee esitykset asukkaista vanhusten vuokra-asuntoihin. 

27.4.2021 alkaen vierailuista ei tarvitse sopia etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta. Jos asukas vierailee asumisyksikön ulkopuolella, häntä ei enää aseteta karanteeninomaisiin olosuhteisiin yksikköön palattua. 

Ikääntyneiden palvelut Facebookissa