Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Palokuntanuoret toimivat palokuntien nuoriso-osastoissa. Palokuntanuoritoiminta tarjoaa merkityksellisen ja antoisan harrastuksen ja mahdollisuuden jopa ammattiin. Kuitenkin uusien hälytysosaston jäsenien kouluttamista tärkeämpää on opettaa nuorille tietoja ja taitoja, joista on heille hyötyä myöhemminkin elämässä yllättävissä tilanteissa. Tarkoitus on tarjota ilmainen ja hyödyllinen harrastus, tukea nuoren kehittymistä itsenäiseksi ja itseensä luottavaksi sekä kasvattaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia. Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia, osaa ja uskaltaa toimia erilaissa tilanteissa ja on luotettava ja vastuuntuntoinen.

Palokuntanuorisotoiminnalla on Suomessa pitkät juuret. Ne juontavat juurensa aina vuoteen 1908 asti Lahden VPK:lle. Se on Suomen vanhin ja edelleen aktiivinen nuoriso-osasto. Alkuvuosikymmeninä toiminta kulki nimellä poikaosasto. 1970-luvulla myös tytöt pääsivät virallisesti mukaan ja nimi vaihtui poikaosastosta nuoriso-osastoksi. Palokuntanuorten koulutusjärjestelmä on suunniteltu 7-17-vuotaille. Nuoriso-osasto jaetaan kahteen ryhmään, varhaisnuoriin ja nuoriin. 7-9-vuotiaat lukeutuvat varhaisnuoriin ja sitä vanhemmat nuoriin. Koulutusjärjestelmä puolestaan jaetaan perehdyttäviin, opettaviin ja syventäviin kursseihin iän ja kokemuksen perusteella. Palokuntanuorten toiminta koostuu jokaviikkoisista harjoituksista, palokuntaleireistä, kursseista sekä taitomerkkikokeista. Mahdollisia kursseja voivat olla esimerkiksi vesipelastuskurssi, ensiavun jatkokurssi tai ryhmänjohtajakurssi.

Viikoittaisissa harjoituksissa nuoret oppivat palomiestaitoja, alkusammutusta, ensiaputaitoja ja paljon muutakin. Nämä ovat kaikki hyödyllisiä taitoja arkielämän tilanteisiin. Harjoituksissa saatetaan myös vierailla esimerkiksi hätäkeskuksessa. Erilaiset leirit ovat useimmille palokuntanuorille vuoden kohokohta. Leirien pituus voi vaihdella viikonlopun mittaisista aina viikon mittaisiin. Leirillä nautitaan hyvistä ystävistä, kilpailuista, koulutuksesta, taitomerkkikokeista, uinnista, saunomisesta ja muusta mukavasta yhteistoiminnasta. Leireistä jää hyviä muistoja ja ne ovat tapahtumarikkaita kokemuksia.

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja hyvien pohjatietojen myötä nuoret siirtyvät halutessaan hälytysosastoon, jolloin koulutusta syvennetään sammutusmiehen opinnoilla. Täysi-ikäisenä päästäänkin mukaan tositoimiin osana sopimuspalokunnan henkilöstöä. Kuka tahansa palokuntatoiminnasta kiinnostunut 7-17-vuotias voi liittyä palokuntanuoreksi ilmaiseksi.