Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastaja toimii pelastuslaitoksen miehistössä palo- ja pelastustehtävissä. Pelastaja on monipuolinen pelastustyöntekijä, jonka työssä korostuu kyky toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa. Pelastajan työtehtävät koostuvat pelastustoiminnasta, sammutustyöstä, onnettomuuksien ehkäisystä, sairaankuljetuksesta, ensihoidosta, väestönsuojelusta, etsinnöistä sekä valistuksesta ja neuvonnasta. Pääasiallinen tehtävä on kuitenkin pelastaa ja suojella ihmisiä ja eläimiä, omaisuutta sekä ympäristöä. Erilaisia tilanteita voi olla tulipaloista ja liikenneonnettomuuksista aina eläintenpelastustehtäviin asti. Pelastaja työskentelee eri viranomaistahojen, muun muassa hätäkeskuksen, ensihoidon sekä poliisin kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Pelastaja tuntee sammutusmenetelmät, -aineet ja -välineet, kykenee ajamaan raskaita erikoisajoneuvoja, hallitsee perustason sairaankuljetustehtävät ja tietyt hoitotason toimenpiteet sekä tuntee tulipalon kehittymisen ja leviämisen ja niihin vaikuttavat tekijät.
Itse hälytykset muodostavat vain pienen osan työajasta ja yhä suurempi osa pelastajan työstä on toimintavalmiuden ylläpitoa kalustonhuollolla, ammattitaitoa kehittävillä ja ylläpitävillä harjoituksilla ja fyysisestä kunnosta huolehtimisella. Pelastajan työ vaatii hyvää kuntoa, vartalon ja raajojen lihasvoimaa sekä kestävyyttä, sillä raskaat työvälineet, paineilmasäiliölaite ja suojavaatetus kasvattavat fyysistä kuormitusta entisestään. Lisäksi pelastajalla täytyy olla hyvä psyykkinen kunto, eikä hänellä saa olla korkean, pimeän tai ahtaan paikan kammoa. Pelastajan tulee työelämässäkin olla valmis jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.

Pelastaja on osa sammutus- ja pelastusyksikköä, johon kuuluu kahdesta kolmeen miestä ja johtaja. Yksikön lähtövalmius on ammattipalokunnassa kaikkina vuorokauden aikoina 60 sekuntia, joten toimintavalmius on pidettävä yllä läpi vuorokauden. Matkalla onnettomuuspaikalle pelastaja valmistautuu pelastus- tai sammutustyöhön. Pelastajan työ on vuorotyötä, jolloin yleensä työskennellään vuorokausi, pidetään lepopäivä ja sen jälkeen kaksi vuorokautta vapaata.

Koulutus

Pelastajan tutkinto (90op) antaa pelastustoimen miehistön eli palomiehen ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksessa keskitytään muun muassa onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä väestönsuojeluun. Työnantajina toimivat kunnalliset palo- ja pelastuslaitokset, jotka voivat olla vakinaisia, puolivakinaisia tai sopimuspalokuntia. Ammattipalomiehen koulutusta tarjoavat Kuopion pelastusopisto sekä Helsingin pelastuskoulu, kun taas vapaaehtoisten ja sivutoimisten sammutusmiesten koulutuksesta huolehtivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueyksiköt. Pelastajan koulutusohjelma ei ole mukana yhteishaussa, vaan koulutukseen hakiessa täytetään erillinen hakulomake.