Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Paloesimies kuuluu pelastuslaitoksen alipäällystöön ja johtaa pelastuslaitoksessa työskenteleviä palomiehiä. Paloesimies on palomiesten työnjohtaja, toimii yksikön esimiehenä ja johtajana onnettomuustilanteessa sekä johtaa asemapalvelua käytännön tasolla. Paloesimiehellä on johtamiskykyä, organisointikykyä, esimiesosaamista, kykyä toimia ryhmässä sekä hyvä fyysinen kunto. Hän johtaa ja organisoi käytännön työtä ja jakaa käskyjä palomiehille ja tarvittaessa muille viranomaisille, kunnes päivystävä päällystöviranhaltija saapuu ja ottaa johtovastuun.

Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivoituneisuus ovat paloesimiehen vastuulla. Menestyminen alipäällystötehtävissä edellyttää sosiaalista lahjakkuutta, tiimityöskentelytaitoja, ristiriitojen ja stressin sietämistä, kykyä työskennellä paineen alaisena sekä loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Paloesimiehen työ on vuorotyötä, jossa palomiesten lailla työskennellään yksi vuorokausi ja ollaan sen jälkeen kolme vuorokautta vapaalla.

Koulutus

Alipäällystön tutkinnon (60 op) voi suorittaa Kuopion Pelastusopistossa ja se antaa kelpoisuuden hakea pelastuslaitosten paloesimiehen virkoja. Keskeisimpiä opintokokonaisuuksia ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminnan johtaminen, väestönsuojelu sekä opinnäytetyö. Alipäällystön tutkintoon tarvittava pohjakoulutus on joko pelastajatutkinto, vastaava koulutus pelastusalan oppilaitoksessa tai muutoin kriteerit täyttävät tiedot ja taidot. Koulutusohjelmaan päästäkseen hakijan täytyy olla terveydentilaltaan ja fyysiseltä kunnoltaan soveltuva, suorittaa valintakoe hyväksytysti ja omistaa C-luokan ajokortti. Valintakoe muodostuu juoksutestistä, kirjallisesta kokeesta, tietoteknisistä valmiuksista sekä psyykkisestä soveltuvuudesta. Virkanimikkeitä ovat paloesimiehen lisäksi esimerkiksi ruiskumestari, asemamestari ja vuoroesimies.