Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitokselta löytyy raskasta kalustoa noin 100 kpl, joihin lukeutuvat erilaiset sammutus-, säiliö-, säiliösammutus-, nostolava- ja vahingontorjunta-autot. Henkilöautoja ja pakettiautoja löytyy noin 90 kpl ja ambulansseja noin 20 kpl. Mönkijöitä ja moottorikelkkoja löytyy molempia noin 20kpl. Veneitä löytyy noin 50 kpl ja erilaisia perävaunuja ja hinattavia laitteita noin 200kpl.

Uutta kalustoa hankitaan vuosittain ikääntyvien tilalle. Raskaita autoja hankitaan 1-3 kpl, ambulansseja noin 4 kpl ja muita autoja ja ajoneuvoja 3-10 kpl. Uuden ajoneuvon myötä tapahtuu aina kierrätystä ja uusi ajoneuvo sijoitetaan sinne, missä on suunnitteluperustein akuutein tarve ja eniten hälytyksiä. Vanhempi, mutta edelleen hyväkuntoinen kalusto kierrätetään hiljaisemmille asemille. Henkilö- ja pakettiautoja kierrätetään myös vaihtoautoina uusien autojen kilpailutuksessa.

Kuvia Keski-Suomen pelastuslaitoksen kalustosta löydät osoitteesta: www.pelastu.fi/kuvat

Sammutusauto

Sammutusauto on kiinteällä pumpulla, (tyypillisesti 3000 litran) vesisäiliöllä, miehistötilalla sekä sammutus-, pelastus-, raivaus-, kemikaalitorjunta- ja ensivastetehtäviin tarkoitetulla kalustolla varustettu pelastusauto. Se voi olla myös kalustettu vain esimerkiksi sammutus- ja pelastuskalustolla. Sammutusauton kaluston avulla tulee selviytyä ryhmän tehtävistä, joita ovat:

  • Sammutustoiminta savusukelluksineen (esimerkiksi huoneistopalo, henkilöautopalo jne.)
  • Savutuuletus
  • Pintapelastus
  • Raivaus ja murtaminen
  • Liikenneonnettomuus
  • Kemiallinen onnettomuus, tiedustelu ja pelastaminen
  • Ensivastetehtävä

Säiliöauto

Säiliöauto on kiinteällä vähintään 5 000 litran vesisäiliöllä (tyypillisesti 11000L ± 2000L) ja pumpulla varustettu vedenkuljetukseen ja sammutustehtäviin tarkoitettu pelastusauto. Ajoneuvo on tarkoitettu kuljettamaan lisävettä ja toimimaan kohteessa sammutusveden tasaussäiliönä sekä tehokkaana pumppuna.

Säiliösammutusauto

Yhdistämällä sammutus- ja säiliöauton perusominaisuudet ja peruskalusto voidaan yhdellä ajoneuvolla pyrkiä korvaamaan kaksi erillistä autoa (säiliöauto ja sammutusauto) esimerkiksi rajallisten henkilöstö- tai tilaresurssien vuoksi.

Säiliösammutusauto on kiinteällä pumpulla, vähintään 5 000 litran (tyypillisesti 8 000 litran) vesisäiliöllä, miehistötilalla, sekä sammutus-, pelastus-, raivaus- ja kemikaalitorjuntakalustolla varustettu pelastusauto. Säiliösammutusauton kaluston avulla tulee selviytyä ryhmän tehtävistä toimialuekohtaisesti. Säiliösammutusauto voidaan tarvittaessa varustaa kuten normaali sammutusauto.

Raivausauto

Raivausauto on suunniteltu riskikohteen mukaan tieliikenne-, raideliikenne-, raivaus-, sammutus-, vaahto-, energiantuotto- (sähkö), pelastus-, raivaus- ja kemikaalitorjuntatehtäviin tai näiden yhdistelmiin. Raivausauto voi olla kiinteällä pumpulla, (yli 30 kVA) generaattorilla, vinssillä, nostimella ja/tai vaahdonsekoittimella varustettu.

Nostolava-auto

Nostolava-autossa on kiinteä teleskooppirakenteinen nostovarsisto, jolla voidaan nostaa työkori jopa yli 100 metrin korkeuteen. Se on suunniteltu palo- ja pelastustoimen käyttöön pelastus-, sammutus-, raivaus-, ja torjunta tehtäviin. Työkorissa voi olla vesitykki, korkeapainesammutinlaitteisto ja vesiletkukela.

Vahingontorjunta-auto

Vahingontorjunta-auto on palavien nesteiden, vaarallisten aineiden, öljy- ja vesivahinkojen, jälkiraivauksen ja muiden onnettomuuksiin torjuntaan suunniteltu ajoneuvo, johon perinteisten sammutusautojen järjestelmät ja kalusto eivät riitä.

Johtoauto

Johtoauto on päivystävän palomestarin (P3) ajoneuvo. Päivystävä palomestari johtaa operatiivisia tilanteita, joissa on yleensä kaksi tai useampi pelastusyksikkö, mutta tarvittaessa tukee myös yhden yksikön tehtävää. Johtoauto on pelastustoiminnan johtamiseen tarkoitettu viestintä- ja tiedustelukalustolla varustettu ajoneuvo. P3 toimii pelastustoiminnanjohtajana keskisuurissa onnettomuuksissa, kuten rakennuspaloissa, vakavimmissa liikenneonnettomuuksissa, vaarallisten aineiden onnettomuuksissa, maastopaloissa, öljyvahingoissa ja ihmisen pelastustehtävissä. Tarvittaessa osallistuu kaikkiin hälytystehtäviin harkintansa mukaan. Keski-Suomessa on kuusi johtamisaluetta (Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Saarijärvi, Äänekoski ja Viitasaari), joissa kussakin toimii päivystävä palomestari.

Monitoimiauto

Monitoimiajoneuvo on kuormausnosturilla, vinssillä ja koukkuvaihtolaitteella varustettu yksikkö. Se toimii sammutus- ja raivaustehtävien lisäksi erilaisissa raivaus- ja avunantotehtävissä, sekä jatkokehityksenä eri käyttötarkoitukseen tehtyjen konttien (vesihuolto, öljyntorjunta, kemikaali, huolto jne.) kuljetuksessa. Monitoimiajoneuvolta onnistuu myös muun muassa myrskypuiden ja maa-aineksen siirto, nostaminen ja laskeminen (vinssillä jopa 65m alaspäin), katon tai kattopeltien aukaisut, eläimen nostot, hinaus ja veto sekä liikenneonnettomuuden raivaus.