Hyppää pääsisältöön
Kuva
Oppilaita pöydän ympärillä

Lisätiedot:
Satu Paasonen
palveluesimies
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut 
yhteiset palvelut 
014 266 7524 tai 050 311 8534
 

Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen

Yhtenäiskouluilla ja yläkouluilla työskentelee nuorisonohjaajia opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. He tukevat nuorten kasvua ja hyvinvointia sekä lisäävät koulun yhteisöllisyyttä. Kouluissa tehtävää nuorisotyötä ovat osallisuuskasvatus, nuorisotiedotus ja -neuvonta, kerho- ja harrastetoiminta, kiusaamisen ehkäisy, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ryhmäytysten ja tapahtumien järjestäminen, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan tukeminen, pienryhmien ohjaus, vertaissovittelu ja välituntitoiminta. Koulunuorisotyön kohderyhmänä ovat 5.-9.-luokkalaiset. 

9.-luokkalaisille kohdennettua palvelua ovat lisäksi Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Jyväskylä -toiminnot.

Koulunuorisotyötä tehdään luokkaopetuksen ohella esimerkiksi nuorisotiloilla, lähiympäristön toimijoiden kanssa, kaupungin muissa toimipaikoissa sekä erilaisissa verkostoissa. Perusopetuksen uudistunut opetussuunnitelma korostaa oppimisympäristöjen monimuotoisuutta. Luokkakohtaiset vierailut ja TET-harjoittelut nuorisotilalla, ammatinvalintaan liittyvät vierailut sekä erilaiset kerho- ja retkitoiminnot ovat osa koulunuorisotyötä ja monimuotoista oppimista.

Koulunuorisotyön käytännöt suunnitellaan koulukohtaisesti alueen nuorisonohjaajien kanssa.

Usein kysytyt kysymykset koulunuorisotyöstä

Mikä on koulunuorisotyöntekijä? 

Koulunuorisotyöntekijä (Jyväskylässä koulunuorisonohjaaja) on kiireetön aikuinen, joka kohtaa nuoria koulun arjessa, ohjaa luokkaryhmiä ja muita ryhmiä, järjestää välituntitoimintaa yhdessä oppilaiden kanssa ja edistää monialaisesti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 

Mitä on koulunuorisotyö?

Koulussa tehtävä nuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa tehtävää työtä, jossa edistetään ryhmässä toimimisen valmiuksia ja lisätään vastuullista vuorovaikutusta nuorten välillä. Pääpainopiste on yhteisöllisessä työssä, mutta koulunuorisonohjaajat tekevät myös yksilötyötä.

Mikä on koulunuorisotyön tavoite?

Koulunuorisotyön tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään.  Tavoitteena on myös edistää oppilaiden osallisuutta koulussa ja auttaa nuorten äänen ja mielipiteiden esille tuloa. Jos oppilailla on ideoita pitkien välituntien toimintaan, voidaan yhdessä katsoa miten näitä voisi toteuttaa. Koulunuorisotyö on tukena muissakin oppilaiden omissa projekteissa.

Koulunuorisonohjaajien yhteystiedot 

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

Korpilahden yhtenäiskoulu (Kokkotie 20 41800 Korpilahti)
Arja Antikainen  
puh. 014 2664234 / 040 5825105 

Palokan yhtenäiskoulu (Koivutie 5, 40270 Jyväskylä) 
Maria Rinne 
Puh. 014 266 1556 / 050 311 8084 

Vaajakosken yhtenäiskoulu (Savonmäentie 4, 40800 Jyväskylä) 
Anne-Mari Ojanperä 
Puh. 014 2669 704 / 0503118892 
ig: vaajakoskenkoulunuorisotyo 

Tikkakosken yhtenäiskoulu (Koulukatu 10 41160 Tikkakoski) 
Pekka Mäkinen  
p.014 266 9705 / 050 344 7795 

Huhtasuon yhtenäiskoulu (Huhta 3 40340 Jyväskylä)  
Riku Mäkelä (ma-ke) 
Puh. 014 266 8961 / 050 382 3141 

Yemataeshet Matikainen (to-pe) 
Puh. 014 2669774 / 050 414 0671       
ig: huhtasuonkoulunuorisotyo 

Mankolan yhtenäiskoulu (Saarijärventie 21, 40200 Jyväskylä) 
Paula Liimatainen 
014 266 4226 / 050 311 8182 
ig: mankolankoulunuorisotyo 

Kilpisen yhtenäiskoulu (Honkaharjuntie 6, 40600 Jyväskylä) 
Anu Suokas 
Puh. 014 266 1769 / 050 501 9887                                 
ig: kilpisenkoulunuorisotyo