Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin tilaisuus, esimerkiksi kilpailu, markkina tai näytös, jota ei pidetä yleisenä kokouksena. Yleisötilaisuuteen on maksuton tai maksullinen pääsy muillekin kuin erikseen kutsutuilla.

Yleisötilaisuuksien materiaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on päättänyt, että turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa hyödynnetään valtakunnallisesti yhtenäistä materiaalia. Voit tallentaa lomakkeen työasemallesi, täyttää sen ja liittää sähköpostin liitteeksi. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanottaa pelastussuunnitelmia ja valvontakohteiden ilmoituksia ensisijaisesti sähköpostiosoitteessa kspela.palotarkastus@jkl.fi.

Kumppanuusverkoston ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen hyväksymät lomakkeet ja oppaat 

Materiaalista löytyvät lomakkeet ja oppaat muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun
 • Pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja
 • Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas
 • Ilmoituslomake ilotulituksesta
 • Ilmoituslomake tuliesityksestä
 • Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä
 • Ensiapusuunnitelma
 • Sirkusten valvontaohje

Pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuutta varten, johon on odotettavissa yli 200 henkilöä tai muusta asetuksen 3 § mainituista syistä, on tilaisuuden järjestäjän laadittava myös pelastussuunnitelma. Pelastuslain pykälät määrittävät yleisötilaisuutta koskevan pelastussuunnitelman toimitettavaksi vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa palotarkastajalle. Velvollisuuksien rikkominen on määritetty uudessa pelastuslaissa rangaistavaksi teoksi. Suunnitelman voi toimittaa pelastuslaitokselle myös sähköpostilla osoitteeseen kspela.palotarkastus@jkl.fi.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

 1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmistä
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi