Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tilapäismajoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittuminen tiloissa, joita ei voimassa olevassa rakennusluvassa ole hyväksytty majoitustiloiksi (esimerkiksi luokkahuone). Tilapäismajoittuminen on mahdollista, mikäli kohteen turvallisuusasiat on järjestelty ohjeen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoittumiseen.

Tilapäismajoitusta koskien on aiempaa useammin laadittava pelastussuunnitelma majoittumisen ajaksi. Uusi alaraja majoittujien määrälle on 20 majoittujaa. Myös leirintäalueille on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastusasetuksessa määritetyt rajat ovat 10 mökkiä tai 25 telttapaikkaa tai asuntovaunupaikkaa/vastaavaa.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta, pelastussuunnitelma sekä kiinteistönomistajan kirjallinen suostumus tilapäismajoittumiseen tulee toimittaa alueen pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoittumisen alkamista.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

  1. Vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmistä
  2. Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  3. Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  4. Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Ohjeet ja lomakkeet:

Tilapäismajoittumisen ohje

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi