Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastussuunnitelma on yhteenveto turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. Pelastussuunnitelma laaditaan nimenomaan asukkaiden turvallisuutta ajatellen - ei viranomaisia varten.

Asuintalon pelastussuunnitelmalomakkeet 

Perehdytysaineisto ja perehdyttäjän opas

Jokaisen tulisi saada perehdytystä pelastussuunnitelmaan, paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviin asioihin. Paloturvallisuus -perehdytysaineisto on ladattavissa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin sivuilta. Materiaalista kannattaa tehdä oman kodin tai työpaikan tarpeisiin parhaiten sopiva. Aineistosta kopiointi on sallittua, kun viitataan alkuperäiseen lähteeseen.

Pelastussuunnitelmavelvollisten säädökset

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 1 §) säädetään mm. seuraavasti:

  • Tilapäismajoitusta koskien aiempaa useammin on laadittava pelastussuunnitelma majoittumisen ajaksi. Uusi alaraja majoittujien määrälle on 20 majoittujaa
  • Leirintäalueille on myös laadittava pelastussuunnitelma. Pelastusasetuksessa määritetyt rajat ovat 10 mökkiä tai 25 telttapaikkaa tai asuntovaunupaikkaa/vastaavaa
  • Kulttuurihistorialliset kohteet mainittu uusina pelastussuunnitelmavelvollisina
  • Yli 100 metriä pitkät tunnelit mainittu uusina pelastussuunnitelmavelvollisina.

Suunnitelman tekeminen on kannattavaa aina, vaikka asetustasolla sitä ei määrättäisikään pakolliseksi.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

  1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmät
  2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi