Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viisi poikaa maalaavat graffitia ulkona.

Kulttuuriaitta on Jyväskylän, MuuramenHankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden,Keuruun ja Multian alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto. Kulttuuriaitta on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsenistä. Kulttuuriaitta tuo taiteen ja kulttuurin iloa lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työtä tekevien arkeen tarjoamalla monitaiteisia, osallistavia ja inspiroivia taidepajoja, kulttuuriretkiä, lastenkulttuuritapahtumia, järjestämällä koulutusta, seminaareja ja verkostotapaamisia lastenkulttuurin parissa työskenteleville.  Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi lastenkulttuuripalkinnon keskisuomalaiselle toimijalle innovatiivisesta työstä lastenkulttuurin parissa. Uusimpana toiminnan muotona on aloitettu yhteistyö neuvoloiden kanssa.  Yhteistyötä tehdään yli hallintorajojen. Kulttuuriaitan toimintakunnat tuottavat itse lastenkulttuuripalvelunsa, mutta tekevät myös yhteistyötä keskenään. 

Toiminnassa merkittävässä roolissa ovat tavoitteelliset kulttuuriopetus- tai kulttuurikasvatussuunnitelmat. Kulttuuriaitta tarjoaa myös taiteen keinojen käyttöön liittyviä koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. Kulttuuriaitan ohjaajapankista löytyy alan ammattilaisia myös muiden kulttuuritoimijoiden tarpeisiin!

Kulttuuriaitan toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toimialueen kunnat. Kulttuuriaitta suunnittelee ja kehittää toimintaansa moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä toimialueensa taiteilijoiden, taidekasvattajien, taide- ja kulttuurilaitosten, yhdistysten sekä kuntien eri toimialojen kanssa. Jyväskylän kaupungin kulttuuri-ja osallisuuspalvelut vastaa OKM- yhteyksistä sekä yhteisten asioiden koordinoinnista.  Kulttuuriaitta-kuntien lastenkulttuurivastaavien yhteystiedot löytyvät sivulta Avainhenkilöt.

 

 

Kuva
Kulttuuriaitan Aitan Avain -logo

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Kulttuuriaitta kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenverkostoon, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.