Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hoidettua lähimetsää Ristikivessä

Lähimetsällä tarkoitetaan sellaista metsäaluetta, joka saattaa sijaita juuri sinun asuinkiinteistösi vieressä. Lähimetsät ovat pääasiassa asemakaava-alueella asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevia puistomaisia metsiä. Yleensä ensimmäinen metsäkuvio tontin takana on lähimetsää. Lähimetsän jälkeen isompi metsäalue vaihtuu useimmiten ulkoilu- ja virkistysmetsäksi. Pienemmillä kaistaleilla ja asutuksen välissä koko metsäalue on luokiteltu lähimetsäksi.

Miten lähimetsiä hoidetaan?

Lähimetsiä hoidetaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa ja toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Omakotitaloissa puunkaatotoiveisiin liittyvät asiat hoidetaan kiinteistön omistajan/omistajien kanssa ja taloyhtiössä hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa. Tavoitteena on pyrkiä kartoittamaan laajalti alueen asukkaiden näkemyksiä esimerkiksi tärkeistä paikoista tai hoitotoiveista. Kaikkien erilaisten toiveiden toteuttaminen on kuitenkin usein haasteellista ja toisinaan mahdotonta, koska naapurusten näkemykset saman alueen hoidosta voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Asukkaiden toiveiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan aina mallileimauksen yhteydessä. Lähitontin asukkaan toiveet eivät aja lähiseudun asukkaiden yleisen edun ohi sellaisissa tapauksissa, joissa lähitontin asukas toivoo yleisten virkistysarvojen vastaista hakkuuta.

Asukkaiden toiveiden lisäksi lähimetsien hoidossa painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia sekä turvallisuutta. Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään lähimetsissä säästämällä monimuotoisuudelle tärkeitä vanhoja puita ja pökkelöitä sekä säilytetään metsän pohjakasvillisuus mahdollisimman lähellä kasvupaikan luontaista kasvillisuutta.

Lähimetsien hoitotoimenpiteissä keskitytään vuosittain 2-3 asuinaluekokonaisuuteen. Näin kullakin asuinalueella käydään tekemässä hoitokierros 10-15 vuoden välein. Lähimetsäalueiden hoitojärjestys päätetään viideksi vuodeksi kerrallaan ja hoitosuunnitelmat ovat luettavissa verkossa. Lähimetsien hoitokierroksen yhteydessä hoidetaan samalla myös alueen lähellä sijaitsevia muita metsiä.

Kunkin vuoden tulevat lähimetsäkokonaisuudet käydään läpi ennakkoon kaupungin maisematyöluparyhmässä. Näin ollen muun muassa alueen luontoarvoihin, kaavoihin ja maisematyölupiin liittyvät asiat tarkastellaan yhteistyössä ympäristönsuojelun, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Tarvittavat selvitykset ja luvat hoidetaan kuntoon ennen töiden aloittamista. 

Kuva
Raivattua nuorta metsää

 

Asiasanat: