Hyppää pääsisältöön

Sote-uudistuksen tavoitteet 

  • Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja​ 
  • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille ​ 
  • Parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla ​ 
  • Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ​ 
  • Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ​ 
  • Hillitä kustannusten kasvua 

Mikä on sote-uudistus?

Sote-uudistuksessa parannetaan asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hyvinvointi edellyttää yhtenäisien ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille. 

Suomessa väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville. 

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. 

Miksi sote-uudistus? 
Videon toteutus: Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhdellä yhteydenotolla oikeaan palveluun 

Tavoitteena, on että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta. Palveluja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat ihmisen sellaisiin palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti. Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti. Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen osaamiseen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyöhön. 

Sote-palvelut kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla. 

Mitä Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tehdään? Usein kysyttyjä kysymyksiä löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulta.   

Muun muassa sote-uudistuksen ajankohtaisia tiedotteita valmistelun etenemistä sekä tietoa lainsäädännöstä löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta