Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastustoiminta on yksi yhteiskuntamme peruspilari ja sen tehokkuuden ansiosta saamme nauttia elämästämme verrattain turvallisesti. Paloasemat ovat toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä ja tarjoavat kiireellistä apua aina onnettomuuden uhatessa. Keski-Suomen tiheä paloasemaverkosto muodostuu 47 paloasemasta, joissa työskentelee yhteensä päätoimisesti noin 300 ammattilaista sekä sivutoimisesti noin 1000 koulutettua henkilöä.

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. Sen lisäksi pelastustoimintaan kuuluu hälytysten vastaanottaminen, väestön varoittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen sekä tehtäviin liittyvät tukitoiminnat (muun muassa johtaminen, viestintä ja huolto). Toiminta on kokonaisvaltaista osaamista, koulutusta, turvallisuusviestintää, varautumista, valvontaa, neuvontaa ja ennaltaehkäisyä.

Pelastustoimintaa tarvitaan muun muassa:

 • Tulipaloissa
 • Liikenneonnettomuuksissa
 • Tarkastustehtävissä
 • Vahingontorjuntatehtävissä
 • Räjähdyksissä
 • Ihmisten ja eläinten pelastustehtävissä
 • Luonnononnettomuuksissa
 • Vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
 • Vesipelastustehtävissä

Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimintaan lain mukaan kuuluvista tehtävistä ja ylläpitää pelastustoiminnan järjestelmää. Tehtäviä suorittavat ammattipelastajat ja -ensihoitajat sekä sopimushenkilöstö. Kuntarajoilla tai maakuntarajoilla ei tehtävien suorittamisessa ole merkitystä, vaan apu tulee sieltä, mistä se ensimmäisenä kerkeää. Pelastustoimintaa paikan päällä johtaa aina pelastusviranomainen.

Pelastustoimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on tehtävien suorittamisessa käytössään ja apunaan johto-, sammutus-, säiliö-, säiliösammutus-, raivaus-, pelastussukellus-, nostolava-, miehistö- ja puomitikasautoja, venekalustoa sekä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan kalustoa.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnittelu

Pelastustoiminnan resurssit on ohjattu riskikartoituksen ja sen perusteella laaditun pelastustoimen palvelutason määrittämisen myötä vastaamaan mahdollisia vaaratilanteita. Pelastustoiminnan puitteissa toiminta-alueet on jaettu tehtävämäärien mukaisesti riskiluokkiin. Riskiluokka määritellään jokaiselle 1 km x 1 km alueelle eli riskiruudulle. Tarkoituksena on varmistaa, että riskialueet saavutetaan riittävillä voimavaroilla riittävän nopeasti, että pelastustoiminnan suorittaminen onnistuu tehokkaasti. Mitä korkeammasta riskistä on kyse, sitä parempi tulee toimintavalmiuden olla. Pelastustoiminnan toimintavalmius koostuu henkilöstöstä ja kalustosta sekä niiden määrästä ja laadusta, toimintasuunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä toimintavalmiusajasta.

Riskiluokka määritellään alueen riskitason perusteella. Riskitaso osoittaa, missä riskiruuduissa kiireellisiä pelastustoimintaa edellyttäviä onnettomuuksia tapahtuu todennäköisimmin. Todennäköisyyttä selittävät asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus sekä jo tapahtuneet onnettomuudet. Riskiluokkien määrittäminen mahdollistaa tehokkaimman pelastustoiminnan siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Jokaisella riskiluokalla on tietty tavoiteltava kohteen saavuttamisaika hälytyksen vastaanottamisesta sekä tavoiteajat itse pelastustoiminnan aloittamiseen:

 • I riskiluokka: 6 minuuttia ja 11 minuuttia
 • II riskiluokka: 10 minuuttia ja 14 minuuttia
 • III riskiluokka: 20 minuuttia ja 22 minuuttia
 • IV riskiluokka: 36 minuuttia ja 38 minuuttia

Vuonna 2016 kaikkien riskiluokkien keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 13 minuuttia ja 37 sekuntia. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa hälytyksen vastaanottamisesta ja päättyy pelastustoiminnan aloittamiseen. Mikäli riskiluokan IV alueita ei kyetä saavuttamaan 40 minuutissa, tulee asukkaiden omatoimiseen varautumiseen panostaa erityisen paljon.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteena on kaiken kaikkiaan ihmisten pelastaminen, tärkeiden toimintojen turvaaminen ja seurausten rajoittaminen, ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien vähentäminen.