Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Ensiapukoulutus

Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiavulla tarkoitetaan autettavan peruselintoimintojen turvaamista ja potilaan tilan pahenemisen estämistä. Ensiaputaito on kansalaistaito ja osa perusturvallisuutta. Taitoja voi oppia ja harjoitella. Jo pienilläkin taidoilla voi jopa pelastaa toisen ihmisen hengen tai estää pysyvän vammautumisen. Lain mukaan jokaisella on velvollisuus auttaa toista ihmistä hätätilanteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa tai järjestää ensiapukoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille.

Koulutus pitää sisällään peruselvytyksen, tajuttoman kylkiasennon, verenvuotojen tyrehdyttämisen, defibrillaattorin käytön jne.

Hinta: 57 euroa/h (alv 0%)

Yhteyshenkilöt:

Jyväskylän paloasemat
Kouluttaja Maarit Rokkamäki 050 311 8313

Äänekosken paloasema
Päivystävä palomestari 0400 645 315

Muut paloasemat:

Katso paloasemien yhteystiedot

Alkusammutus- ja turvallisuuskoulutus

Pelastuslaitos toteuttaa alkusammutuskoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille. Vain harjoittelemalla oppii alkusammutusvälineiden käytön!

Poistumisharjoitus
Pelastuslaitoksen edustaja voi tulla seuraamaan toimipaikan poistumisharjoittelua. Hän seuraa harjoituksen ja antaa siitä asiantuntijapalautteen ja mahdollisesti vinkkejä toiminnan kehittämiselle.

Hinta: 57 euroa/h (alv 0%)

Alkusammutuskoulutus

Osallistuja ymmärtää tulipalon luonteen ja savun vaarallisuuden. Hän ymmärtää ajan merkityksen paloreaktiossa ja sen torjunnassa. Osallistuja oppii tunnistamaan eri sammutintyypit ja tunnistaa sammuttimien yleiset merkinnät. Kurssilla opetetaan teoriassa oikeaoppinen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä sammuttaminen.

Teoriatunnin hinta: 57 euroa (alv 0%)

Alkusammutusharjoitus

Osallistuja oppii käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käytön. Hän ymmärtää eri tulipalojen luonteen ja osaa huomioida olosuhteet sammuttamisessa.

Hinta: 15,50 euroa/henkilö (alv 0%)

Yhteyshenkilöt:
Jyväskylän paloasemat
Kouluttaja Timo Kuorelahti 050 311 8944

Äänekosken paloasema
Päivystävä palomestari 0400 645 315

Muut paloasemat:

Katso paloasemien yhteystiedot

Tulityökurssit

Toistaiseksi tulityökursseja ei voi tilata pelastuslaitokselta.

Kohderyhmä: Tulitöiden turvallisuuskoulutus on tarkoitettu paitsi tulitöitä tekeville, myös niille, jotka johtavat ja valvovat tulitöiden tekemistä ja tulityövartiointia tai vartioivat itse.

Koulutuksen tavoite: Tulitöiden koulutuksen tavoitteena on työntekijöiden riskitietouden lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäisy ja oikean toiminnan ennakointi mahdollisen onnettomuuden sattuessa.

Kurssiohjelma:
Ot 1: Kurssin avaus ja vahinkoesimerkkejä
Ot 2: Tulitöiden turvaohje
Ot 3: Tulityöt erikoistapauksessa
Ot 4: Alkusammutusteoria
Ot 5: Suojeluohje ja tulityölupa
Ot 6: Vahinkosopimukset ja vastuun jakaminen
Ot 7: Kurssikoe
Ot 8: Kokeen palautus ja todistusten jako
Ht 1: Alkusammutusharjoitus

Hinta: 105 euroa/henkilö (alv 0%)
Sisältää: opetuksen, kurssitodistuksen, alkusammutusharjoituksen ja tulityökortin.