Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Perehdytysaineisto ja perehdyttäjän opas

Jokaisen työpaikalla tulisi saada perehdytystä työpaikan pelastussuunnitelmaan, paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviin asioihin. Kokonaisturvallisuus on yhtä hyvä kuin työpaikan heikoin lenkki. Työpaikan paloturvallisuus -perehdytysaineisto on ladattavissa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin sivuilta linkistä www.paloturvallisuus.info . Materiaalista kannattaa tehdä oman työpaikan tarpeisiin parhaiten sopiva. Aineistosta kopiointi on sallittua, kun viitataan alkuperäiseen lähteeseen.

Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat tulipalovaaran. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkö- ja kaasuhitsaus, metallin hionta tai katkaisu laikkaleikkaimella ja kuumailmapuhallintyö. Katto- ja vedeneristystulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö. Tulityöt aiheuttavat erityistä vaaraa ja niitä säätelevätkin monet lait, säädökset ja määräykset ja niitä tehdessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa pohjoismaissa ja vastaavasti muissa pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kattotulityön tekijällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä voimassa oleva kattotulityökortti.

Keski-Suomen pelastuslaitos järjestää tulityökursseja kysynnän mukaan.

Maatilat

Maatalous on yksi riskialtteimmista aloista, jolla sattuu vuosittain noin 6000 työtapaturmaa. Tämän vuoksi turvallisuuteen ja varautumiseen panostaminen olisikin erityisen tärkeää.

Muutamia asioita joihin kannattaa panostaa:

  • Asioiden järjestelmällinen hallinta
  • Oikeaoppiset työmenetelmät
  • Henkilöturvallisuuden huomioonottaminen
  • Laadukas johtaminen
  • Alkusammutukseen varautuminen
  • Sähkölaitteiden tarkastus
  • Karjatiloilla eläinten pelastamiseen varautuminen ja kasvinviljelytiloilla öljysäiliöiden tarkastaminen

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa maatiloja
Maatiloilla käytetään kasvien lannoitukseen perinteisten lannoitteiden lisäksi korkeatyppistä (typpipitoisuus yli 28 %) ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta, jonka käyttöön liittyy erityisiä riskejä. Ammoniumnitraatin varastoinnissa on noudatettava vaarallisia kemikaaleja koskevia säädöksiä, joihin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastointia.

Varastointi- ja suojaetäisyysvaatimukset lievenevät tapauksissa, joissa em. ammoniumnitraattia varastoidaan enintään 6 kuukauden ajan enintään 30 tonnia. Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille, jos varastointimäärä on vähintään 1000 kg. Tukesin verkkosivuilla on lomake, jolla voi ilmoittaa ammoniumnitraatin varastoinnista pelastuslaitokselle. Lomakkeen voi palauttaa sähköisesti tai kirjeitse.

Hyödyllisiä linkkejä

Muut pelastuslaitokset
Suomen pelastualan keskusjärjestö - SPEK ry

Turvallisuushenkilöstön koulutus

Pelastussuunnitelmaan nimetyt henkilöt on koulutettava. Ilmoittaudu turvallisuuspäällikön tai väestönsuojan hoitajan kursseille. Koulutuksia järjestää muun muassa Keski-Suomen pelastusalan liitto