Lapset pelastavat henkiä - Tietoa koteihin

Keski-Suomen pelastuslaitos on käynnistänyt Lapset pelastavat henkiä -projektin Keski-Suomen alueella vuonna 2018. Projekti pohjautuu ERC:n (Euroopan elvytysneuvoston) KIDS SAVE LIVES - projektiin. Projektin tarkoituksena on opettaa lapsille toimimista hätätilanteessa. Myös Suomen elvytysneuvoston ja elvytyksen Käypä hoito -suosituksen mukaan yksi merkittävimmistä tavoista lisätä elvytystaitoja on kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuva elvytyskoulutus. Tutkimusten perusteella oppilaitoksissa annettu elvytyskoulutus alentaa elvytyksen aloituskynnystä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän strategia ohjaa projektin toteutusta. Projektin tavoitteena on tutustuttaa kaikki Keski-Suomen neljäsluokkalaiset hätäilmoituksen tekoon ja hätäensiavun alkeisiin (kylkiasento, paineluelvytys). Välillisesti projektin kautta viedään koteihin tietoa myös muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Lukuvuonna 2018-2019 projektin kautta tavoitettiin noin 9000 henkilöä Keski-Suomen maakunnan alueella.

Pelastuslaitoksen ensihoitajien tai pelastajien pitämällä oppitunnilla koulussa on opeteltu hätäensiapua ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Projektiin kuuluu koulutuspäivän lisäksi kotitehtävä, jonka toivomme teidän tekevän yhteistyössä koko perheen kanssa. Kotitehtävässä on kertausta kodin turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Samalla pääsette tarkistamaan, että kodin turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Kotitehtävässä on mukana MiniAnne-nukke, jolla harjoitellaan paineluelvytystä. Pidättehän siitä hyvää huolta, sillä sen on luokka saanut lahjoituksena ja sillä tullaan harjoittelemaan tulevinakin vuosina. Nuken voi tarvittaessa pyyhkiä miedolla pesuaineella.

Nukkea ei puhalleta hygieniasyistä!

Kotitehtävämateriaali ja lomake palautetaan opettajalle.