Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiesitkö, että:

  • Tapaturmat ovat lasten ja nuorten yleisin kuolemansyy Suomessa?
  • Suurin osa näistä kuolemista aiheutuu liikenneonnettomuuksista ja hukkumisista?
  • Kolmanneksi yleisin syy ovat myrkytykset?
  • Ensimmäisinä elinvuosina lasten tapaturmat sattuvat lähes aina kotona tai kotipihalla
  • Elinpiirin laajentuessa tapaturmia sattuu myös koulussa, koulumatkoilla sekä liikunta- ja urheiluharrastuksissa?
  • Yli 90% vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneista paloista tapahtuu asuinrakennuksissa?

Meilläkö voisi syttyä tulipalo?

Lapset omaksuvat aikuisia helpommin turvalliset tavat toimia. Etukäteen mietitty toimintatapa erilaisissa häiriötilanteissa ehkäisee hätääntymistä. Valitettavasti lapset oppivat vanhemmilta myös välinpitämättömän käytöksen, joka puolestaan asettaa vaaroja lapsen turvallisuudelle. Siksi vastuullisen vanhemman tuleekin opastaa lasta turvallisuuteen kotona, liikenteessä ja vapaa-ajan leikeissä neuvoen ja oman esimerkin avulla.

Nuorille turvallisuusasioista pitää saada jo pikkuisen jännempää ja touhussa pitää olla tekemisen meininkiä. Nou Hätä -kampanjan kohderyhmänä on kasiluokkalaiset. Aineistot ovat hyödyllisiä myös vanhemmille: Nou Hätä!

Lapsiturvallinen koti

Lapsiperheissä kodista täytyy pitää erityistä huolta. Kodissa onkin suuri määrä asioita, jotka voivat aiheuttaa lapselle vaaratilanteita. Varovaisuus ja varautuminen mielessä elämästä tulee merkittävästi turvallisempaa ja tapaturmariski pienenee.

Pientenkin lasten kanssa voi opetella esimerkiksi paahtamaan leipää turvallisesti. Ruokaa laittaessa on aina hyvä huolehtia, ettei helposti syttyviä tai palavia materiaaleja ole aivan hellan tai esimerkiksi leivänpaahtimen vieressä tai yläpuolella. Huolehdi lieden lapsilukosta ja siitä, ettei lapsi pääse käsiksi veitsiin, puukkoihin tai tulitikkuihin. Sähköliedestä syttyy vuosittain noin 1000 tulipaloa Suomessa. Usein liesi on unohtunut päälle ruuanlaiton yhteydessä. Toisinaan käy niin, että levy menee päälle vahingossa. Tällöinkin on tärkeää, että lieden päällä tai sen viereisillä tasoilla ei säilytetä palavia tarvikkeita, jotka pääsisivät syttymään huomaamatta.

Hyllyt ja kaapit saattavat kaatua helposti ja ne onkin syytä kiinnittää seinään kiinni. Pitkät verhot ja sälekaihtimet ovat tukehtumisvaara. Lapsiportit, liukuesteet sekä tukeva kaide lisäävät turvallisuutta portaissa liikkuessa. Pistorasiat ja jatkojohdot kannattaa suojata, käyttämättömät sähkölaitteet irrottaa pistorasioista ja esineet asettaa niin, ettei lapsi voi johdosta vetää niitä päälleen.

Myrkylliset ja haitalliset aineet ja esineet tulee säilyttää korkealla lapsen ulottumattomissa, piilossa tai lukkojen takana. Vaarallisia aineita tai esineitä ovat muun muassa päihteet, tupakat ja nuuskat, muovipussit, liuottimet, pesuaineet, myrkylliset kasvit, lääkkeet, helposti syttyvät aineet sekä terävät esineet. Puhelimeen on hyvä tallentaa varmuuden vuoksi jo etukäteen muun muassa myrkytystietokeskuksen, hätäkeskuksen ja päivystävän lääkärin numerot.