Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan velvollisuudet huolehtia rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta on kirjattu pelastuslain 379/2011 lukuun 3.

Pelastussuunnitelma

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 1 §) säädetään tarkemmin velvollisuudesta laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Pelastussuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen on asunnon haltijan vastuulla [pelastuslaki 15 §]. Asuinrakennusta koskevaa pelastussuunnitelmaa ei tarvitse erikseen toimittaa pelastusviranomaiselle.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmät;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Pelastussuunnitelman voi laatia myös lomakemuotoon. Yksi malli löytyy lomakkeet alasivultamme.

Palovaroitin

Palovaroitin antaa varoituksen alkavasta palosta reagoimalla savuun. Sijoita palovaroitin oikein. Pidä varoitin toimintakuntoisena vaihtamalla paristot ajoissa.

Uudet asuinrakennukset on varustettava sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla.

Lisätietoja palovaroittimista löytyy esimerkiksi sisäministeriön turvatietoa-sivuilta

Sprinkleri

Sprinkleri on kattoon asennettava ja normaalia olosuhdetta korkeampaan lämpötilaan reagoiva automaattinen vesisammutuslaitteisto. Sprinkleri pelastaa ihmishenkiä ja vähentää omaisuusvahinkoja. Sprinklerin tehokkuus perustuu siihen, että se aloittaa sammuttamisen heti tulipalon alkuvaiheessa, jolloin vettä ohjautuu vain lähimpänä palavaa kohdetta olevaan kohtaan rakennusta. Palo ei pääse leviämään syttymiskohdastaan laajemmalle. Vaikka asuinrakennukseen asennetaan automaattinen sammutuslaitteisto, on huolehdittava, että asuinhuoneissa saadaan myös kytevissä paloissa savusta varhainen hälytys esimerkiksi palovaroittimen tai savuilmaisimen välityksellä.

Muut kuin palonilmaisu- ja hälytyslaitteet

Myös muut säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Näitä ovat

 • sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto
 • sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet
 • poistumisreittien opasteet ja valaistus
 • väestönsuojien varusteet ja laitteet
 • tulisijat ja savuhormit (nuohottava 59 §:n mukaisella tavalla)
 • ilmanvaihtokanavat ja -laitteet (on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa)
 • tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet (pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti).

Edellä tarkoitetuista velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Pelastustie

Hälytysajoneuvojen on päästävä liikkumaan vapaasti kiinteistöjen pihaväylällä. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti.

Pelastaminen kerroksista

Jos asuntosi ei ole maanpinnan tasolla, niin älä mene savuiseen porrashuoneeseen. Älä avaa ovea tulta vasten! Soita 112 ja odota pelastajien saapumista.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa.