Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Palovaroitin

Palovaroitin on alkavasta tulipalosta varoittava laite. Se nopeuttaa tulipalon havaitsemista ja antaa enemmän aikaa alkusammutukseen suorittamiseen tai rakennuksesta poistumiseen. Palovaroittimia on kahdenlaisia, optisia ja ionisoivia. Optinen palovaroitin havaitsee ilmassa leijuvan kytevän palon savun, eikä laukaise niin paljon virhehälytyksiä esimerkiksi keittiössä. Ionisoiva palovaroitin puolestaan havaitsee liekehtivästä palosta nousevaa savua ja sopii paremmin esimerkiksi makuuhuoneeseen. 1.2.2009 jälkeen rakennettujen asuntojen palovaroittimien tulee toimia verkkovirralla ja olla varmistettu paristolla.

Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen toiminta on testattava säännöllisesti, ja yli 10 vuotta vanhat palovaroittimet ohjeistetaan vaihtamaan uusiin. Vaikka vanha palovaroitin toimisi testattaessa, se ei sitä välttämättä tee itse tulipalotilanteessa.

Häkävaroitin

Häkävaroitin tai hiilimonoksidivaroitin varoittaa näkymättömästä, hajuttomasta ja mauttomasta häkäkaasusta. Häkää syntyy epätäydellisestä palamisesta, jota tapahtuu liian vähäisessä happimäärässä tai hyvin korkeassa lämpötilassa, esimerkiksi jos tulisijan pellit suljetaan ennen kuin hiilet ovat palaneet loppuun. Keuhkoissa häkä sitoutuu hemoglobiiniin syrjäyttäen hapen ja aiheuttaen näin hapenpuutetta. Häkämyrkytyksen oireita ovat muun muassa päänsärky, huimaus, hengitysvaikeudet, näköhäiriöt ja tajunnan menetys. Vuosittain noin 100 ihmistä menehtyy häkämyrkytykseen.

Häkävaroitin ei missään tapauksessa korvaa tavallista palovaroitinta, sillä se ei varoita muista kaasuista. Se on kuitenkin hyvä lisä tiloihin, joissa on esimerkiksi käytössä oleva tulisija. Markkinoilla on olemassa myös yhdistettyjä häkä- ja palovaroittimia.

Sammutuspeite

Sammutuspeite on kotona usein nopeimmin saatavilla oleva edullinen, palamattomasta materiaalista valmistettu alkusammutusväline. Se soveltuu esimerkiksi keittiön rasvapalojen, elektroniikkapalojen tai palavien vaatteiden sammutukseen. Sen toiminta perustuu palavan kohteen peittämiseen ja näin palon tukahduttamiseen.

Sammutuspeiton puuttuessa hätäsijaisena voi toimia myös tiivis matto tai huopa.

Käsisammuttimet

Markkinoilta löytyy neste-/vaahtosammuttimia, jauhesammuttimia ja hiilidioksidisammuttimia. Nestesammuttimen sammutusneste on yleensä vesipohjaista vaahtoa, joka sopii lähes kaikkeen sammuttamiseen. Nestesammuttimen vaahto on helppo siivota. Jauhesammuttimessa on hienojakoista jauhetta, joka tukahduttaa tulen, mutta samalla myös sotkee melkoisesti. Jauhesammutin soveltuu myös lähes kaikkeen sammuttamiseen. Hiilidioksidisammuttimessa on ilmaa raskaampaa hiilidioksidikaasua, joka syrjäyttää hapen ja tukahduttaa palon sotkematta. Hiilidioksidisammutin soveltuu hyvin neste-, sähkö- ja kaasupaloihin, mutta on melko tehoton ulkokäytössä.

Sprinkleri

Sprinklerijärjestelmä on ihmiselle parhaan suojan antava vesisammutuslaitteisto, jonka toiminta perustuu nopeaan automaattiseen alkusammutukseen heti palon alkuvaiheessa. Se asennetaan kattoon, josta tulipalon syttyessä alkaa virrata vettä täsmällisesti palavassa kohdassa. Järjestelmä tekee lauetessaan ilmoituksen hätäkeskukseen sekä kaikille rakennuksessa oleville. Jo yhden sprinklerin laukeaminen sammuttaa usein alkavan palon tai rajoittaa sitä riittävästi.

Sprinkleri soveltuu tiloihin, joissa vettä voi käyttää sammutukseen. Normaalisti huoneistopalossa on aikaa pelastautumiseen vain 2-3 minuuttia. Järjestelmän hidastaa tulipalon kehittymistä ja pitää hengenvaarallisten palokaasujen määrän pienenä, antaen ihmisille merkittävästi enemmän aikaa poistua rakennuksesta.

Sammutuslaitteistoja löytyy sprinklerilaitteiston lisäksi esimerkiksi kaasusammutuslaitteisto sekä vesisumulaitteisto.

Pikapaloposti

Pikapaloposti on rakennusten seinällä oleva vesijohtoverkkoon kytketty suojakaappiin sijoitettu alkusammutusväline. Pikapalopostiin kuuluvat käsin avattava sulkuventtiili, letku, kela ja suihkuputki.

Pikapalopostin sammutusvaikutus on jäähdyttävä ja se soveltuu hyvin lähes kaikkiin palotyyppeihin. Usein pikapalopostit unohtuvat kiinteistön huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta ja siksi niiden ylläpitotarkastukset on usein laiminlyöty. Monet pikapalopostiletkut ovat vanhoja ja hauraita, ja venttiilit saattavat olla tukossa, jolloin toiminta tulipalotilanteessa on epävarmaa. Kiinteistön omistajien/haltijoiden tulisi muistaa huolehtia myös pikapalopostien kunnossapidosta.

Sankoruisku

Sankoruiskuissa on usein 12 litran metallinen säiliö. Siihen kuuluu vähintään 70 cm:n pituinen letku. Sankoruiskussa on käsikäyttöinen pumppu, jolla vesi pumpataan kohteeseen. Veden sammutusvaikutusta voidaan tehostaa kalvovaahtonesteellä, jolloin sammutusvaikutus on sekä jäähdyttävä että tukahduttava.

Sankoruisku on helppokäyttöinen ja tehokas ja sopii hyvin orgaanisten, kiinteiden ja kuitumaisten aineiden sammuttamiseen.