Hyppää pääsisältöön

 

Taustaa sote-integraatiosta

Osana Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitystä toteutettua integraatioselvitystä Outi Markkanen ja Markku Puro toteavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon integroituneella palvelukokonaisuudella tavoitellaan nykyistä toimivampia peruspalveluita: sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistumista sekä matalan kynnyksen palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääntymistä.

Integraation myötä on odotettavissa, että mahdollisuus hallita nopeasti kasvaneita ja kasvavia erikoissairaanhoidon kustannuksia paranee, kun sekä perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, että valtaosasta erikoissairaanhoidon palveluja suunnitellaan, toiminnan painotuksia valitaan ja päätökset tehdään samassa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa myös painopisteen siirron entistä varhaisempaan puuttumiseen ja palvelujen käytön ennaltaehkäisyyn, nykyistä pitemmälle viedyn ns. eteentyönnettyjen erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamisen ja palveluketjujen sujuvuuden lisääntymisen sekä hallinnon ja laskutustoiminnan keventämisen siltä osin, kun se ei tuota lisäarvoa kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamiselle.

Integraatiosta hyötyvät etenkin heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset. Eriytyneet sosiaali- ja terveyspalvelut kohtelevat huonoiten pitkäaikaisista ja monimutkaisista hyvinvointiongelmista kärsiviä, joiden kohdalla huono-osaisuus, työttömyys tai huono asema työmarkkinoilla, päihde- tai mielenterveysongelmat ovat keskimääräistä yleisempiä. Myös ikääntyneiden palvelutarpeet ovat usein monitahoisia, eivätkä eriytyneet palvelut välttämättä kohtaa niitä kokonaisvaltaisesti. Lue lisää sote-integraatiosta (pdf).

Laaja työryhmä pohtii sote-integraation toteutusta Keski-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio nähdään keskeiseksi keinoksi sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Hankkeen kaikissa prosesseissa käsitellään integraatioon liittyviä kysymyksiä, mutta erityisesti niitä pohditaan sote-integraatio -työryhmässä, joka aloitti toimintansa 25.2.2015. Työryhmässä on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen edustajia (ks. liite). Kokoonpanoa voidaan muuttaa tarvittaessa toiminnan painopisteiden mukaisesti.

 • Työryhmän (pdf) vastuuhenkilönä toimii hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen.
 • Työryhmän tapaamisissa on mukana myös hanketyöntekijä Tuija Koivisto.

Integraatio –työryhmän kokoukset

27.1.2016
 • Sote-integraation työryhmän kutsu (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Työryhmän muistio (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Ajankohtaista sote uudistuksesta ja Kärkihanke (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Optimaalisen palveluverkon simulointimallin kehittäminen (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen johtamisosio (pdf)
 • Marja Heikkilä & Päivi Koikkalainen: Ajankohtaista Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeesta (pdf)
 • Satu Auvinen: "Maakunnallisen Kuntouksen toimintaohje", terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 -luvulle (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Sosiaalityö päivystyksessä- pilotti, yhteenveto webropol-seurannasta (pdf)
 • Silja Ässämäki: Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon valmistelu (pdf)

 

16.9.2015
 • Tapaamisen muistio (pdf)
 • Marja Heikkilä: Tilannekatsaus (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Sote – palvelujen kohdentaminen ja koordinointi Keski-Suomessa? (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Hyvinvointituvat, - asemat – ja keskukset matalan kynnyksen lähipalvelujen turvaajina (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: ”Asiakkaan yhteinen suunnitelma” palvelujen ja hoidon koordinoijana eri toimijoiden välillä (pdf)
 • Tuija Koivisto: Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020 (pdf)

 

10.6.2015
 • Tapaamisen muistio (pdf)
 • Osallistujat: Liite 1 (pdf)
 • Marja Heikkilä: Hankkeen tilannekatsaus (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Palvelulogiikka ja asiakasryhmittely (pdf)

Uusi sairaala ja uudistuvat sote – palvelut lääkärityön näkökulmasta

Info- ja keskustelutilaisuus 4.11.2015 Keski-Suomen keskussairaalassa

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkäreille suunnattu info- ja keskustelutilaisuuden aineisto löytyy alta. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti Uuden sairaalan ja sote-uudistuksen vaikutuksista perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen Keski-Suomessa. Yhteiselle keskustelulle koettiin olevan tarvetta jatkossakin.

Sosiaalityöntekijä yhteispäivystyksen tiimissä iltaisin ja viikonloppuisin

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ja sairaanhoitopiirin yhteisessä pilotissa 21.9. – 20.12.2015 selvitetään sosiaalityön tarvetta keskussairaalan yhteispäivystyksessä. ”Monet päivystyksessä asioivat tarvitsisivat kokonaisvaltaisempaa tilanteen selvittelyä ja apua jatkohoidon ja eri tukimuotojen järjestämisessä, joten sosiaalityön osaamista pitäisi olla saatavilla muulloinkin kuin virka-aikana. Tavoitteenamme on, että voimme pilotin aikana löytää uusia tapoja auttaa esimerkiksi ikäihmisiä, paljon palveluja tarvitsevia, läheisväkivaltaa kokeneita tai mielenterveys- ja päihdeasiakkaita yhdessä päivystyksen tiimin ja muiden toimijoiden kanssa,” kertoo sosiaalityön vastuuyksikön johtaja Helena Haapamäki.

Alkuvaiheen kokemusten perusteella sosiaalityöntekijöiden osaamiselle on ollut todella paljon kysyntää päivystyksessä. Pilotin raportti julkaistiin maaliskuussa 2016.

Sosiaalityöntekijä päivystyksessä pilotin toteutussuunnitelma (pdf)

Lisätietoja
Pilottiin osallistuvat sosiaalityöntekijät: Juhani Luotola (juhani.luotola(at)ksshp.fi), Tiina Tuominen (tiinah.tuominen(at)ksshp.fi), Henriikka Vilen (henriikka.vilen(at)ksshp.fi)
Vastuuyksikön johtaja Helena Haapamäki (helena.haapamaki(at)ksshp.fi), puh. (014) 269 1855
Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke (paivi.koikkalainen(at)jkl.fi), puh. 050 462 3643

Peurunka2 -seminaari 15.4.2015

 • Sote-integraatio työryhmän yhteenveto (pdf)
 • Johdatus Sote-integraatio työpajaan diat (pdf)
 • Sote-integaatio työpajan tuotokset (pdf)

Keskustelufoorumi sote-integraatiosta 25.2.2015

Lähes 40 sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta kiinnostunutta henkilöä kokoontui 25.2.2015 Minnansaliin keskustelemaan sote-integraation toteuttamisesta Keski-Suomessa.

Voit tutustua tilaisuudessa pidettyihin alustuksiin oheisten linkkien kautta. Integraatioasioiden käsittely jatkuu kevään aikana hankkeen integraatio – työryhmän tapaamisissa sekä Peurunka II – seminaarissa 15.4.2015.

Integraatioselvityksiä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa integraatioasioita on kartoitettu jo hyvissä ajoin ennen sote-uudistusta. Kannattaa tutustua!

Kokemuksia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraatiosta

Eksotessa, Forssan seudulla ja Kainuussa on toteutettu laaja sote-integraatio jo useampia vuosia sitten. Oheisten linkkien kautta voit tutustua näiden pioneerien kokemuksiin. Lisätietoja löytyy myös ko. organisaatioiden kotisivuilta.

Aloitusseminaari Peurungassa 6.10.2014

 • Sote-integraatioon keskittyvässä workshopissa Markku Puro kertoi integraation ydinasioita. Puron esitys (pdf). Workshoppiin osallistui 31 asiantuntijaa ja keskustelu kävi vilkkaana.
 • Yhteenveto käydystä keskustelusta (pdf)

Integraation ydinprosessista hankkeessa vastaa Päivi Koikkalainen.

Asiasanat: