Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pilviä taivaalla, kerrostaloja.

Kivijalka - Ground work -hankkeen nivelvaiheen asiantuntijan tehtävänkuva on perusopetuksen ja toisen asteen välisen nivelvaiheen tuen kehittäminen. Matarassa Nuorten taidetyöpajan yhteydessä toimivien Ysiplus- ja Oppipajan nuorilla on mahdollisuus osallistua tuettuun nivelvaiheeseen ja nivelvaiheen asiantuntija työskentelee heidän nivelohjaajanansa.

Tuettu nivelvaihe alkaa kahdeksannen tai yhdeksännen luokan aikana ja jatkuu ainakin ensimmäisen puoli vuotta nuoren opiskellessa toisella asteella. Nuoret ja nivelohjaaja tapaavat toisiaan säännöllisesti joko yksilö- tai pienryhmäohjauksen merkeissä.

Tuettu nivelvaihe pitää sisällään apuna ja tukena olemisen toiselle asteelle haettaessa ja opintojen alettua sekä tiiviin yhteistyön perusopetuksen, huoltajien, toisen asteen oppilaitoksen ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Tuettuun nivelvaiheeseen kuuluu vahvasti uuteen oppilaitokseen opiskelun järjestämisen kannalta olennaisen tiedon siirtäminen, joka huoltajan ja nuoren luvalla on nivelohjaajan vastuulla.

Lisäksi nivelohjaaja kutsuu koolle tai osallistuu tuetun nivelvaiheen nuorta koskeviin nivelneuvotteluihin ja muihin tarpeellisiin palavereihin.

Jos mieleesi tulee kysymyksiä, toiveita tai halu tehdä yhteistyötä, ole yhteydessä!

Yhteystiedot

Elina Peränen, nivelvaiheen asiantuntija
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut 
elina.peranen[at]jyvaskyla.fi 
p. 040 557 6887