Skip to main content

Nuorten Jyväskylä hanke (toukokuu 2016 - toukokuu2019)

Nuorten Jyväskylä -kokonaisuus on toteutettu kolmevuotisena kehittämishankkeena. Nuorten Jyväskylä - nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämien Jyväskylässä -hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja kehittämistyöhön saatiin rahoitusta nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön valtionavustusosuudesta.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda nuorille helposti saavutettavat ja -lähestyttävät tieto- ja neuvontatyön palvelut verkkoon, mobiilikäyttöön sekä fyysiseen tilaan ja juurruttaa palvelu tai sen osia kiinteäksi osaksi nuorisopalvelujen toimintaa. Lisäksi tavoitteena oli luoda tunnettu, Nuorten Jyväskylä -nimellä toimiva palvelu ja hyviä käytänteitä, jotka parantavat tieto- ja neuvontatyön saavutettavuutta ja tarjoavat työkaluja nuorten kanssa työskentelevien arkeen.
Hankkeen kokoaikaisena projektityöntekijänä työskenteli Rita Suhonen ja pienemmällä tuntimäärällä Nuorten Jyväskylässä hankkeeseen osallistuivat Jyväskylän nuorisopalveluilta Esa Linna sekä Teija Lapinmäki. 

Nuorten Jyväskylä -hankkeen myötä haluttiin tiivistää viestinnällistä yhteistyötä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa ja koota näiden tahojen tarjoamaa toimintaa ja palveluita näkyväksi. Yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on lasten ja nuorten kesätoiminnan koonti - Lomalokki.

Nuorten Jyväskylä -hanke on päättynyt 31.5.2019. Hankkeen tärkein tulos on saavutettu, sillä Nuorten Jyväskylä on jäänyt osaksi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen vakituista toimintaa.  Nuorten Jyväskylän toiminnasta vastaa jatkossa kokoaikainen vakituinen nuorisonohjaaja ja yhteistyökumppaneita eri toimintoihin etsitään tarvittaessa joko oman organisaation sisältä tai kolmannelta sektorilta. Vakituinen resurssi sekä hankkeen aikana tehdyt huomiot mahdollistavat, että Nuorten Jyväskylä voi kehittyä edelleen palvelemaan nuorten tiedontarpeita entistä paremmin.

 

Lisätietoja:

Rita Suhonen
rita.suhonen(a)jyvaskyla.fi
050 320 5933