Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Pelastuslaitos » Esittely » Ensihoito ja ensivaste

Ensihoito ja ensivaste

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.8.2011 on hyväksytty koko maakuntaa koskeva ensihoidon palvelutasopäätös, jonka mukaan ensihoitopalvelut tullaan järjestämään tasoltaan porrastetusti ja alueellisesti sektoreittain.

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa omana tulosyksikkönään ensihoitopalveluja Jyväskylässä, Joutsassa, Äänekoskella, Keuruulla ja Viitasaarella. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on merkittävä rooli maakunnallisessa ensihoidossa. Pelastuslaitos tuottaa Jyväskylän kaupunkialueen, Pohjoisen sektorin, Läntisen sektorin ja Kaakkoisen sektorin ensihoitopalvelun sekä koko maakunnan ensivastetoiminnan.

Lääkintäesimiesten ajoneuvon KS11 voi nähdä liikkuvan ambulanssien ohella Jyväskylän ympäristössä

Hoitotason ja perustason ambulansseja

Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelee tällä hetkellä hoitotason työntekijöitä sekä perustason palomies-sairaankuljettajia ja pelastajia.

Perustason ensihoitajilta ja pelastajilta edellytetään sairaanhoitopiirin perustason hoitolupaa ja osallistumista sairaanhoitopiirin pakollisiin ensihoitokoulutuksiin.

Ensivaste osallistuu korkeariskisiin hälytyksiin

Pelastuslaitoksen koulutetut ensivastehenkilöt osallistuvat A-kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviin tarvittaessa. Ensivaste voi tulla paikalle pienellä tai isolla paloautolla ennen ambulanssia tai sen lisäksi.

Ensihoidon kenttäjohtaja sairaanhoitopiirissä

Ensihoidon kenttäjohtaja on sairaanhoitopiirin palvelu. Kenttäjohtajat liikkuvat ambulanssien ja ensivasteen apuna tarvittaessa siihen tarkoitukseen varatulla ajoneuvolla KS11.

Ensihoidon yhteyshenkilöt

Mika Orrensuo, ensihoitopäällikkö
040 832 1510
Toimipaikka: Jyväskylä
Käyntiosoite: Salontaipaleentie 6

Hannu Tuhkanen, ensihoitomestari, Sami Hårdin sijainen (Jyväskylän, Muuramen ja Petäjäveden ambulanssit)
050 596 4838

Tuuli Laaja, ensihoitomestari (Joutsan, Keuruun, Viitasaaren ja Äänekosken ambulanssit)
050 3691675

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun